Ajándékozási szerződés

Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó a másik felet ingyenes vagyoni juttatásban részesíti. Ingatlan ajándékozása esetén a jogi közreműködés elengedhetetlen, ugyanis kizárólag a jogász szakember által készített szerződés alapján lehetséges a tulajdonjog földhivatali átvezetése. Fontos és előnyös szempont, hogy a hatályos jogszabályok alapján az egyenesági rokonok (szülő-gyermek, nagyszülő-unoka) között történő ajándékozás illetékmentes.

Az ajándékozási szerződés megkötését tervező ügyfeleknek azért érdemes közjegyzőhöz fordulniuk, mert azon túl, hogy a közjegyző leveszi az ügyfelek válláról a tulajdonjog átjegyzéséhez szükséges földhivatali ügyintézés terhét, a közjegyző köteles a felek személyazonosságát a központi nyilvántartásból ellenőrizni, hiteles tulajdoni lap lekérdezésével az aktuális tulajdoni viszonyokról meggyőződni. A közjegyző, mint független és pártatlan hatósági személy köteles kioktatni a feleket a vonatkozó jogszabályokról, vizsgálni azt, hogy a szerződéskötésnek vannak-e jogi akadályai (pl. szerződéskötési képesség hiánya, megtévesztés, kényszer, fenyegetés stb.), illetve a szerződésnek vannak-e jogellenes rendelkezései.

Az ingatlan tulajdonjogának földhivatali átvezetéséhez szükséges, hogy az a szerződés, amellyel az ingatlan tulajdonjogát átruházzák, feleljen meg a jogszabályban meghatározott speciális alaki követelményeknek. A földhivatalok ingatlan-nyilvántartási eljárásában a közjegyző által készített közokiratba foglalt jogokat és jogi jelentőségű tényeket a földhivatal a közokirat alapján jegyzi be az ingatlan-nyilvántartásba.

Ingatlan ajándékozása során érdemes átgondolni, hogy az ajándékozó kíván-e haszonélvezeti jogot alapítani vagy fenntartani az elajándékozott ingatlanon. Termőföld ajándékozása esetén szigorúbb szabályok érvényesülnek, mivel a termőföld tulajdonjogát csak közeli hozzátartozók, közalapítvány, helyi önkormányzat, egyházi jogi személy és az állam javára, valamint a mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása feltételeként lehet ajándékozás jogcímén átruházni. Speciális szabályok vonatkoznak az egy magánszemély által megszerezhető termőföld nagyságára is. Természetesen minden felmerülő kérdés tisztázásra kerül, amikor az ügyfél az ajándékozási szerződés készítése érdekében felveszi a kapcsolatot a közjegyzői irodával.

Amennyiben ajándékozási szerződést kíván kötni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok:

  • a szerződő felek személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája, adókártyája,
  • ingatlan ajándékozása esetén helyrajzi szám (a tulajdoni lap lekérdezéséhez),
  • ingóság ajándékozása esetén a beazonosításhoz szükséges adatok (pl. alvázszám, lajstromszám, számlaszám stb.).
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.