Árverések, versenytárgyalások

A törvény közhitelességgel ruházza fel közjegyzőt, mint független és pártatlan hatósági személyt. A közjegyző a hatósági jogszolgáltató tevékenysége során a jelenlétében történt tényeket és eseményeket közhitelesen tanúsítja. Ebből következik, hogy a közjegyzői okirat, mint közokirat teljes körűen bizonyítja a benne foglalt adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban részletezett események megtörténtét és körülményeit. A közjegyző által készített irat tehát olyan közokirat, amely egyúttal különleges bizonyító erővel is bír. A közjegyző tevékenysége a közhitelességet testesíti meg, működéséhez és eljárásához közbizalom fűződik.

Számos jogszabály kötelezően írja elő az árverések vagy versenytárgyalások közjegyző jelenlétében történő lefolytatását. A gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései szerint a bíróság által kizárt tag üzletrészének értékesítése során is közjegyző jár el. Az üzletrész értékesítése nyilvános árverésen történik, más módon csak a kizárt tag hozzájárulásával lehet értékesíteni az üzletrészt. A törvény értelmében az árverést közjegyző jelenlétében kell megtartani. A közjegyző tevékenysége az árverésen történtek közhiteles tanúsítására terjed ki. Ugyanígy, a közraktári jegy birtokosa az árverés lebonyolításához közjegyző jelenlétét biztosíthatja saját költségén, amely tényt az árverésről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az árverést a közraktár által felkért, árverés szervezésével üzletszerűen foglalkozó árverési biztos vezeti.

Gyakran előfordul az is, hogy különböző áruk, szolgáltatások beszerzésére, vagy egy projekt végrehajtására kiírt versenytárgyalást közjegyző jelenlétében kell megtartani. A fentiek a közbeszerzési eljárások vagy versenytárgyalások tanúsítása során is sok esetben közjegyző jár el. A közjegyző által készített jegyzőkönyvvel közhitelesen igazolható, hogy a közjegyző jelenlétében történt események mindenben megfeleltek a pályázati felhívásban vagy kiírásában foglaltaknak. Ha a közjegyző mindent rendben talál, az garantálja az eljárás szabályosságát és a törvényeknek való megfelelést is.

Amennyiben az árverésen történt események vagy versenytárgyalás tanúsítása érdekében közjegyzői közreműködést kíván igénybe venni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

Az árverési vagy versenytárgyalási jegyzőkönyv elkészítéséhez szükséges dokumentumok:

  • az árverési bizottság tagjainak, vagy a kiíró szervezet képviselőjének személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,
  • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám (a cégkivonat lekérdezéséhez),
  • az árverési felhívás vagy a versenykiírás anyaga.
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.