Befogadó- és eltartó nyilatkozatok

A harmadik országbeli külföldi állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló jogszabályok szerint a külföldi állampolgárok Magyarországi lakhatását és szálláshelyük meglétét érvényes meghívólevéllel, vagy a Magyarországon élő családtag által tett, közjegyzői okiratba foglalt, a kérelmező befogadását biztosító nyilatkozattal lehet igazolni.

A külföldi állampolgár magyarországi megélhetését közjegyzői okiratba foglalt eltartó nyilatkozat is igazolhatja, amely alapján az eltartó vállalja, hogy a külföldi személy tartásáról, ellátásáról, illetve betegség esetén gyógyíttatásáról és mindennemű anyagi szükségletéről gondoskodik. Számos egyéb, akár a külföldi állampolgárok Magyarországra történő utazásával és letelepedésével kapcsolatos ügyekben, akár szociális támogatások igénylése során is szükség lehet az eltartó által tett nyilatkozatra.

A közjegyző által készített befogadó- és eltartó nyilatkozat közokirat. A közokirat egyúttal különleges bizonyító erővel is bír, azaz a benne foglalt tényeket és eseményeket közhitelesen tanúsítja. Ez azt jelenti, hogy a közokiratban foglalt nyilatkozatokat ellenkező bizonyításáig valósnak kell tekinteni. A közjegyzői okirat, mint közokirat tehát teljes körűen bizonyítja az okiratban foglalt nyilatkozatok megtételét, idejét és módját. Ennek megfelelően a közjegyzői okiratba foglalt befogadó- és eltartó nyilatkozat minden más alakiságot pótol, így az minden hatóságnál, intézménynél felhasználható.

Amennyiben közokiratba foglalt befogadó- és eltartó nyilatkozatot kíván tenni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

A befogadó- és eltartó nyilatkozathoz szükséges dokumentumok:

  • a nyilatkozók személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,
  • ingatlanba történő befogadás esetén az ingatlan pontos helyrajzi száma, amely alapján a közjegyző a tulajdoni lapot lekérdezheti, illetve az ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés.
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.