Bérleti szerződés

A lakások, vagy üzlethelyiségek és egyéb kereskedelmi célú ingatlanok bérbeadása során sajnos sok esetben fordul elő, hogy a bérlő nem fizeti a bérleti díjat, közüzemi költségeket halmoz fel és rongálja az ingatlant, vagy a szerződés megszűnését követően nem hajlandó kiköltözni a bérleményből.

A közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés jelentősége többek között az, hogy a közokirat közvetlenül végrehajtható, ami azt jelenti, hogy a benne foglalt kötelezettségek nemteljesítése esetén a feleknek nem kell bírósághoz fordulni és hosszú éveken keresztül pereskedni.
A közjegyző végrehajtási záradékkal látja el a közokiratot, vagyis a végrehajtó közvetlenül, peres eljárás nélkül behajtja az elmaradt bérleti díjat, hatósági közreműködéssel kényszeríti ki a kiköltözést. A közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés esetén a bérlő kiköltöztetése mellett tehát a díjfizetésre vonatkozó kötelezettségvállalások is végrehajthatóak, azaz ha a bérlő a szerződés megszűnésekor tartozna bérleti díjjal, elmaradt rezsi- vagy közüzemi költségekkel, úgy ezek a tartozások is gyorsan és hatékonyan behajthatók. Amennyiben a bérbeadó megindítja a végrehajtást, úgy a közokirat alapján a végrehajtó ezeket a tartozásokat is végrehajtja, továbbá ki is költözteti a jogosulatlan, jogcím nélküli lakáshasználót az ingatlanból - akár rendőrségi segítséggel.

A bérleti szerződést a közjegyző készíti el a felek nyilatkozatai és az előzetesen egyeztetett adatok alapján. A szerződés aláírásakor jelen kell lennie és alá kell írnia a közokiratot a Bérbeadónak és a Bérlőnek is. Amennyiben az ügyfelek a bérlő egyoldalú kiköltözési nyilatkozatának elkészítését kérik a közjegyzőtől, úgy erre is van lehetőség. A kiköltözési nyilatkozattal kapcsolatos tudnivalókat megtalálja a „Nyilatkozatok – Kiköltözési nyilatkozat” menüpontban.

Biztonságot jelenthet az ügyfelek számára az is, hogy a közjegyző köteles a felek személyazonosságát a központi nyilvántartásból ellenőrizni, hiteles tulajdoni lap vagy cégkivonat lekérdezésével az aktuális tulajdoni viszonyokról és a képviseleti jogról meggyőződni. A közjegyző, mint független és pártatlan hatósági személy köteles kioktatni a feleket a vonatkozó jogszabályokról, vizsgálni azt, hogy a szerződéskötésnek vannak-e jogi akadályai (pl. szerződéskötési képesség hiánya, megtévesztés, kényszer, fenyegetés stb.), illetve a szerződésnek vannak-e jogellenes rendelkezései.

Amennyiben bérleti szerződést kíván kötni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok:

  • a szerződő felek személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája, adókártyája,
  • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám (a cégkivonat lekérdezéséhez),
  • ingatlan bérlete esetén helyrajzi szám (a tulajdoni lap lekérdezéséhez),
  • ingóság bérlete esetén a beazonosításhoz szükséges adatok (pl. alvázszám, lajstromszám stb.).
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.