Egyéb ingatlanügyletek

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb jogügyletek körébe tartoznak többek között az ingatlanok cseréje, haszonélvezeti, használati jog bejegyzése vagy törlése, elővásárlási vagy vételi jog alapítása, az ingatlant terhelő terhek földhivatali törlése. A vonatkozó szerződést jogász szakembernek kell készítenie, a jogok földhivatali bejegyzése vagy a tények feljegyzése érdekében.  A közjegyzői okirat jelentősége többek között az, hogy a közokirat közvetlenül végrehajtható, ami azt jelenti, hogy a benne foglalt kötelezettségek nemteljesítése esetén a feleknek nem kell bírósághoz fordulni és hosszú éveken keresztül pereskedni. A közjegyző végrehajtási záradékkal látja el a közokiratot, vagyis a végrehajtó közvetlenül, peres eljárás nélkül behajtja az adott követelést, kikényszeríti az adott cselekményt.
A földhivatalok ingatlan-nyilvántartási eljárásában is nagy szerepet játszik a közjegyző által készített okirat, mivel a közokiratba foglalt jogokat és jogi jelentőségű tényeket a földhivatal a közjegyzői okirat alapján jegyzi be az ingatlan-nyilvántartásba. A földhivatali és egyéb hatósági ügyintézés terhét a közjegyző leveszi az ügyfelek válláról, hiszen a szükséges iratokat a szerződéskötést követően közvetlenül a közjegyző küldi meg az illetékes hatóságok részére.

Biztonságot jelenthet az ügyfelek számára az is, hogy a közjegyző köteles a felek személyazonosságát a központi nyilvántartásból ellenőrizni, hiteles tulajdoni lap vagy cégkivonat lekérdezésével az aktuális tulajdoni viszonyokról és a képviseleti jogról meggyőződni. A közjegyző, mint független és pártatlan hatósági személy köteles kioktatni a feleket a vonatkozó jogszabályokról, vizsgálni azt, hogy a szerződéskötésnek vannak-e jogi akadályai (pl. szerződéskötési képesség hiánya, megtévesztés, kényszer, fenyegetés stb.), illetve a szerződésnek vannak-e jogellenes rendelkezései.

Amennyiben ingatlanra vonatkozó jogügyletet kíván kötni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok:

  • a szerződő felek személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája, adókártyája,
  • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám (a cégkivonat lekérdezéséhez),
  • ingatlan helyrajzi szám (a tulajdoni lap lekérdezéséhez).
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.