Egyéb jogi jelentőségű tények közjegyzői tanúsítása

A törvény közhitelességgel ruházza fel közjegyzőt, mint független és pártatlan hatósági személyt. A közjegyző a hatósági jogszolgáltató tevékenysége során a jelenlétében történt tényeket és eseményeket közhitelesen tanúsítja. Ebből következik, hogy a közjegyzői okirat, mint közokirat teljes körűen bizonyítja a benne foglalt adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban részletezett események megtörténtét és körülményeit. A közjegyző által készített irat tehát olyan közokirat, amely egyúttal különleges bizonyító erővel is bír. A közjegyző tevékenysége a közhitelességet testesíti meg, működéséhez és eljárásához közbizalom fűződik.

A közjegyző által kiállított közhiteles tanúsítványok elkészítésére számtalan esetben kerülhet sor. A közjegyző jogosult a közjegyzői tanúsítványok között nem említett, a jelen menüpontban nem részletezett egyéb tények, körülmények, vagy események tanúsítására is. Fontos, hogy a közjegyző akkor jogosult eljárni a tanúsítás érdekében, ha ennek megtörténte vagy elmaradása jogkövetkezménnyel jár, és a tanúsítani kért eljárást a közjegyző jelenlétében folytatták le. A közjegyző a jelenlétében történt eseményekről minden esetben közhiteles bizonyító erővel bíró jegyzőkönyvet készít. A közjegyző egyúttal a jogi jelentőségű tényeknek információhordozóra való felvételét is tanúsíthatja, azaz lehetőség van a közjegyző jelenlétében történt események kép- és hangfelvétel keretében történő rögzítésére is. A tanúsítás történhet az irodában vagy helyszíni munka során is.

Amennyiben jogi jelentőségű tények tanúsítása érdekében kíván közjegyzői közreműködést igénybe venni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

A ténytanúsító jegyzőkönyv elkészítéséhez szükséges dokumentumok:

  • a tanúsítást kérő személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,
  • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám (a cégkivonat lekérdezéséhez),
  • a tanúsítani kívánt tény, esemény vagy eljárás pontos leírása.
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.