Egyéb közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatok

Közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat elkészítésére számtalan más esetben és ügyben is szükség lehet. Tekintettel arra, hogy Európa és a világ legtöbb országában a közjegyzői tevékenység ismert és elismert jogintézmény, így a magyar hatóságok mellett, a külföldön történő felhasználás során is sok esetben megkövetelik az ügyfél által tett nyilatkozatok közjegyzői okiratba foglalását.

Irodánk rendelkezik angol és német nyelvi jogosítvánnyal is, így ezeken a nyelveken is el tudjuk készíteni a különböző közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatokat.

Néhány jellemző példa a közjegyző előtt tett nyilatkozatok közül:

 • házastárs vagy élettárs különvagyonának elismeréséről szóló nyilatkozat, 
 • közbeszerzési eljárásokhoz szükséges nyilatkozatok,
 • külföldi cégalapításhoz szükséges nyilatkozat,
 • külföldi ingatlanokkal kapcsolatos nyilatkozatok,
 • peres eljáráshoz szükséges tanúnyilatkozat,
 • peren kívüli eskü (affidavit),
 • szerződéses szándéknyilatkozatok,
 • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat.

A közjegyző által készített nyilatkozat közokirat. A közokirat egyúttal különleges bizonyító erővel is bír, azaz a benne foglalt tényeket és eseményeket közhitelesen tanúsítja. Ez azt jelenti, hogy a közokiratban foglalt nyilatkozatokat ellenkező bizonyításáig valósnak kell tekinteni. A közjegyzői okirat, mint közokirat tehát teljes körűen bizonyítja az okiratban foglalt nyilatkozatok megtételét, idejét és módját. Ennek megfelelően a közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat minden más alakiságot pótol, így az minden hatóságnál, intézménynél felhasználható, akár Magyarországon, akár külföldön is.

Biztonságot jelenthet az ügyfelek számára az is, hogy a közjegyző köteles a felek személyazonosságát a központi nyilvántartásból ellenőrizni, hiteles tulajdoni lap vagy cégkivonat lekérdezésével az aktuális tulajdoni viszonyokról és a képviseleti jogról meggyőződni. A közjegyző, mint független és pártatlan hatósági személy köteles kioktatni a feleket a vonatkozó jogszabályokról, vizsgálni azt, hogy a nyilatkozat megtételének vannak-e jogi akadályai (pl. ügyleti képesség hiánya, megtévesztés, kényszer, fenyegetés stb.), illetve a nyilatkozatnak vannak-e jogellenes rendelkezései.

Amennyiben közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatot kíván tenni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

A közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatokhoz szükséges dokumentumok:

 • a nyilatkozó személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,
 • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám (a cégkivonat lekérdezéséhez),
 • azon ügy konkrét meghatározása, amelyben a nyilatkozat felhasználásra kerül.
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.