Előzetes bizonyítás

A bírósági perek egyik legfontosabb része a bizonyítási eljárás. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a peres eljárások nem is lehetnek sikeresek a felek álláspontjának megalapozott bizonyítása nélkül. A jogviták vonatkozásában tehát általánosan elmondható, hogy kulcsfontosságú a bizonyítékok kellő időben történő rögzítése. A bizonyítékok, vagyis az egyes tények, körülmények vagy állapotok ugyanakkor múlandó dolgok, a későbbi felidézhetőségük érdekében elengedhetetlen a bizonyítékok azonnali dokumentálása.

A közjegyző az egyszerű és gyors jogérvényesítés elősegítése, valamint a bírósági eljárások megkönnyítése érdekében a bizonyítékok rögzítése céljából szakértőt rendelhet ki, vagy előzetes bizonyítást folytathat le. A közjegyző ügyfelei így álláspontjukat a közjegyzői eljárások keretében rögzített bizonyítékokkal támaszthatják alá, melyek a későbbi perben felhasználhatóak. A közjegyzői eljárások így elősegíthetik egy későbbi peres eljárás gyors és sikeres befejezését. Kiemelten fontosak a közjegyzői eljárások akkor, ha egyes tényeket a későbbiekben már nem, vagy csak nagyon körülményesen lehetne igazolni. Az eljárások eredményeként keletkezett bizonyítási eszközök (szakértői vélemény, helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv, stb.) ugyanolyan bizonyító erővel rendelkeznek és felhasználhatóak egy esetleges későbbi peres eljárás során, mintha a bizonyítást maga a bíróság folytatta volna le.

Előzetes bizonyítás önálló közjegyzői eljárásban történő lefolytatására akkor van lehetőség, ha valószínűnek mutatkozik, hogy a bizonyítás a polgári per folyamán, illetőleg annak későbbi szakában már nem lenne sikeresen lefolytatható, vagy az jelentős nehézséggel járna, illetve valószínűsíthető, hogy a bizonyítás előzetes lefolytatása a per ésszerű időn belül történő lefolytatását, illetőleg befejezését elősegíti. Előzetes bizonyításnak van helye akkor is, ha valamely dolog hiányaiért a felet szavatosság terheli, illetőleg ha a kérelmezőnek a bizonyíték beszerzéséhez - különösen jelentős tény vagy állapot megállapításához - jogi érdeke fűződik. Fontos kiemelni, hogy nincs helye előzetes bizonyításnak, ha az ügyben polgári per vagy büntetőeljárás van folyamatban. Az előzetes bizonyítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell az eljárás lefolytatására irányuló felkérést, a kérelem előterjesztésének indokait, az ügy rövid tényállását, az illetékes közjegyző megjelölését és az eljárás helyszínét, valamint a kérelmező nevét és lakóhelyét, cég esetén a székhelyét. Ezen túlmenően a kérelemben le kell írni a bizonyítani kívánt tényeket és az azokra vonatkozó bizonyítékokat, azokat a körülményeket, amelyeknek alapján előzetes bizonyításnak helye van, az ellenfél nevét és lakóhelyét (székhelyét), ha pedig az ellenfél ismeretlen, ennek okát. Azt, hogy az előzetes bizonyítás előfeltételei fennállnak, valószínűsíteni kell. A kérelem alapján a közjegyző folytatja le a bizonyítást a polgári perrendtartás rendelkezéseinek megfelelően.
Amennyiben előzetes bizonyítás lefolytatására irányuló eljárást kíván kezdeményezni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére.

Az előzetes bizonyításra irányuló eljárás lefolytatásához szükséges:

  • a kérelmező személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,
  • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám (a cégkivonat lekérdezéséhez),
  • a megfelelő tartalmú kérelem benyújtása.
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.