Értékpapírok fizikai megsemmisítése

A törvény közhitelességgel ruházza fel közjegyzőt, mint független és pártatlan hatósági személyt. A közjegyző a hatósági jogszolgáltató tevékenysége során a jelenlétében történt tényeket és eseményeket közhitelesen tanúsítja. Ebből következik, hogy a közjegyzői okirat, mint közokirat teljes körűen bizonyítja a benne foglalt adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban részletezett események megtörténtét és körülményeit. A közjegyző által készített irat tehát olyan közokirat, amely egyúttal különleges bizonyító erővel is bír. A közjegyző tevékenysége a közhitelességet testesíti meg, működéséhez és eljárásához közbizalom fűződik.

A vonatkozó kormányrendelet előírásai szerint a nyomdai úton előállított értékpapírok fizikai megsemmisítésére a bennük foglalt jogok és kötelezettségek megszűnését követő hat hónap elteltével kerülhet sor. Az értékpapírt csere vagy dematerializált értékpapírrá történő átalakítása miatt történő bevonásakor azonnal érvényteleníteni kell, majd ezt követően az értékpapír a csere vagy az átalakítás meghirdetett záró napjától számított hat hónap elteltével semmisíthető meg. A hat hónapos határidő elteltével az értékpapír kibocsátója jogosult az értékpapír fizikai megsemmisítésére. A megsemmisítést végezheti a kibocsátó vagy annak erre technikailag felkészült megbízottja. A nyomdai úton előállított értékpapírok fizikai megsemmisítése – égetéssel, bezúzással vagy ezekkel biztonságilag egyenértékű más módszerrel – bizottság jelenlétében történik, a megsemmisítés megtörténtét pedig közjegyző tanúsítja. A megsemmisítési eljárásról a közjegyző közhiteles jegyzőkönyvet készít.

Amennyiben Ön az elvesztett, eltulajdonított vagy megsemmisült értékpapírjának vagy takarékbetétjének érvénytelenítését és letiltását kívánja kezdeményezni, úgy szintén közjegyzői eljárás lefolytatására lesz szüksége. Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült értékpapírok és betétkönyvek semmissé nyilvánításával kapcsolatos tudnivalókat megtalálja a „Közjegyzői eljárások - Értékpapírok semmissé nyilvánítása” menüpontban.

Amennyiben értékpapírok fizikai megsemmisítésének tanúsítása érdekében kíván közjegyzői közreműködést igénybe venni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

A megsemmisítési eljárást tanúsító jegyzőkönyv elkészítéséhez szükséges dokumentumok:

  • a megsemmisítést végző bizottság tagjainak személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,
  • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám (a cégkivonat lekérdezéséhez),
  • a megsemmisített értékpapírok pontos adatai, a megsemmisítés helye és az alkalmazott technológiai eljárás.
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.