Felmondási nyilatkozatok

A magánszemélyek és gazdasági társaságok ügyletei során gyakran előfordul, hogy a szerződésszerűen teljesítő fél a másik fél jogellenes magatartása miatt kénytelen felmondással megszűntetni a közöttük létrejött szerződést. Aki az adott szerződésnél fogva felmondásra jogosult, ezt a jogát a másik félhez intézett nyilatkozattal gyakorolhatja. A felmondás tehát egy komoly jelentőséggel bíró jognyilatkozat, hiszen az megszünteti a szerződést.

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a szerződéses nyilatkozatok, így a felmondás is csak a másik fél tudomásszerzésével válik hatályossá, vagyis az írásban vagy távirati úton közölt nyilatkozat hatályosságához az is szükséges, hogy az a másik félhez ténylegesen megérkezzék. Ennek megfelelően a felmondásra vonatkozó nyilatkozat kézbesítésének is komoly jelentősége van. Nem mellékes körülmény az sem, hogy amennyiben egy közjegyzői okiratba foglalt kötelezettség teljesítése feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, a közjegyzői okirat közvetlen végrehajthatósághoz az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését közokirat tanúsítsa. Ez azt jelenti, hogy a szerződést megszüntető felmondást, mint a végrehajtás feltételül szolgáló jognyilatkozatot a jogosultnak közjegyző előtt kell megtennie. A közjegyző a jogosult felmondására vonatkozó nyilatkozatot közjegyzői okiratba foglalja és az okiratot postán ajánlott vagy tértivevényes küldeményként a másik fél címére továbbítja. A felmondást tehát a közjegyző postázza a kötelezett részére, így a felmondó levél kézbesítését a közjegyző közhitelesen tanúsítja.

A közjegyző által okiratba foglalt felmondási nyilatkozat kiemelt jelentőséggel bír a szerződéses jogviszonyokban. Amennyiben az ügyfelek az adott szerződés megszüntetésére irányuló felmondásukat közjegyző előtt, közjegyzői okirat formájában teszik meg, úgy ez a nyilatkozat alapul szolgálhat a közvetlen végrehajtás elrendeléséhez, megkönnyítve ezzel a követelések gyors megtérülését. A közjegyzői okiratba foglalt felmondási nyilatkozat alapján tehát gyors és hatékony módon kikényszeríthető a kötelezett fél szerződésszerű teljesítése.

Amennyiben közokiratba foglalt felmondási nyilatkozatot kíván tenni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

A felmondási nyilatkozathoz szükséges dokumentumok:

  • a nyilatkozó személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája, adókártyája,
  • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám (a cégkivonat lekérdezéséhez),
  • az aláírt, eredeti magánokirat vagy a közjegyzői okirat bemutatása, amely jogügylet alapján a nyilatkozó a felmondási nyilatkozatot teszi (pl.: kölcsönszerződés, bérleti szerződés stb.).
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.