Fizetési meghagyás (FMH)

Amennyiben Önnek tartoznak, vagyis lejárt és megfizetetlen követelése van egy kötelezettel szemben, a közjegyző segítségét is igénybe veheti a tartozás behajtása érdekében. A fizetési meghagyásos eljárás a polgári per helyett alkalmazott közjegyzői eljárás, amelynek célja a nem vitatott pénzkövetelések gyors és hatékony érvényesítése. Az eljárás során a közjegyző szólítja fel a kötelezettet a követelés teljesítésére, ha pedig a kötelezett nem terjeszt elő ellentmondást, akkor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és ugyanúgy végrehajtható bírósági határozatnak minősül, mint a jogerős ítélet. Ellentmondás esetén az eljárás polgári perré alakul át.

Amennyiben a követelés összege a hárommillió forintot nem haladja meg és az adósnak van ismert belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye, úgy követelését kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesítheti. Ha a tartozás összege a hárommillió forintot meghaladja, de a harmincmillió forintot nem haladja meg, úgy - a jogosult választása szerint - a követelés bírósági peres eljárás útján, vagy fizetési meghagyásos eljárás útján is érvényesíthető. Nem érvényesíthető fizetési meghagyásos eljárás útján az a pénzkövetelés, amelynek összege meghaladja a harmincmillió forintot.

A korábbi szabályozás szerint a bíróságok feladatkörébe tartozott a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmek elintézése. 2010. július 1-től azonban közjegyzői hatáskörbe került az eljárás, a papír alapú ügyintézést pedig felváltotta a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) által üzemeltetett elektronikus fizetési meghagyásos rendszer, amely jelentősen felgyorsította és egyszerűsítette az ügymenetet. Az új eljárási határidők is segítik a gyors ügyintézést, hiszen a közjegyző elektronikus úton benyújtott kérelem esetén 3 munkanapon belül, papír alapú kérelem esetén pedig 15 napon belül hoz intézkedést.

A fizetési meghagyás benyújtására kétféle módon van lehetőség:

  • Papír alapon, az erre rendszeresített nyomtatványon, vagy
  • Elektronikus úton, a fizetési meghagyás elektronikus rendszerén (tehát NEM E-MAILEN) keresztül.

Papír alapon és elektronikus úton is benyújthatja a fizetési meghagyást és minden egyéb az eljárással összefüggő beadványát a jogi képviselővel nem rendelkező:

  • természetes személy (ember),
  • társasház.

Kizárólag elektronikus úton nyújthatja be a fizetési meghagyást és minden egyéb az eljárással összefüggő beadványát:

  • a jogi képviselővel rendelkező fél,
  • minden vállalkozás (Kft., Bt., Kkt., Zrt., Nyrt.) és a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, valamint az egyéni cég,
  • minden egyéb jogi személy (szövetkezet, költségvetési szerv: pl. önkormányzat, egyesület, alapítvány, szövetség stb.).

Az elektronikus iratbenyújtás követelményeinek nem felel meg az e-mail útján történő közlés, vagyis ellentmondást sem lehet e-mail útján előterjeszteni. Az elektronikus iratbenyújtás ugyanis azt jelenti, hogy a fizetési meghagyást vagy egyéb beadványokat az erre rendszeresített űrlapon, a MOKK rendszerébe kell elektronikusan felvinni és azt minősített elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel kell ellátni. A MOKK rendszere a https://fmh.mokk.hu internetcímen érhető el; a rendszerbe történő belépéshez regisztrációra van szükség, melyhez rendelkeznie kell minősített elektronikus aláírással és e-mail címmel (további információk a www.mokk.hu honlap fizetési meghagyásos eljárás menüpontja alatt találhatók).

Mindezekre tekintettel a fizetési meghagyásos eljárás során beadványokat csak írásban, postai úton, vagy elektronikus úton – elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva - a MOKK rendszerében felcsatolva (tehát NEM E-MAILEN), illetve szóban, bármelyik közjegyzői irodában felvett jegyzőkönyvvel fogadhatunk el.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a folyamatban lévő fizetési meghagyásos eljárások vonatkozásában telefonon csak szűk körben adhatunk ki tájékoztatást.

A fizetési meghagyásos eljárásban az eljárási díj mértéke a főkövetelés tőkeösszegének (több főkövetelés esetén ezek együttes tőkeösszegének) a 3 %-a, de legalább 5.000 Ft és legfeljebb 300 000 Ft. A külföldi pénznemű főkövetelésnek a benyújtás napján érvényes jegybanki középárfolyamon számított forintértéke után kell a díjat megfizetni. A halasztás illetve részletfizetés iránti kérelem esetén 1 %-ot, de legalább 5.000 Ft és maximum 15.000 Ft összeget kell fizetnie a kötelezettnek. A díjak megfizetésének a módja elektronikus beadásnál átutalással, papír alapon történő benyújtásnál csekkel történik. A szükséges csekkek a közjegyzői irodákban elérhetőek.

Amennyiben követelését fizetési meghagyásos eljárás útján kívánja érvényesíteni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére.

 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.