Gépjármű Zálogjogi Nyilvántartás (GK-ZONY)

A Gépjármű Zálogjogi Nyilvántartás (GK ZONY) az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok, azaz az alvázszámmal rendelkező gépjárművek Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) által üzemeltett zálogjogi nyilvántartása. A Kamara a nyilvántartást az e célra létrehozott internetes felületen térítésmentesen hozzáférhetővé teszi. A nyilvántartásba bárki betekinthet a https://gkzony.mokk.hu/zony/ internetes oldalon.

A zálogjogi eljárásban lehetőség van a zálogjognak a nyilvántartásba történő bejegyzésére, a zálogjogviszony módosulásának, a nyilvántartásba bejegyzett más tények és adatok megváltozásának az átvezetésére, valamint a zálogjog törlésére is. A közjegyzők által vezetett nyilvántartásból megállapítható az, hogy a gépjárművekre vonatkozó zálogbejegyzés milyen zálogjogot (jelzálogjog, keretbiztosítéki jelzálogjog vagy önálló zálogjog) és milyen időrendben létesít. A gépjárműveken alapított zálogjognak a nyilvántartásba történő bejegyzésére közjegyzői okiratba foglalt zálogszerződés vagy elektronikus úton benyújtott zálogjogi nyilatkozat alapján kerülhet sor.

A közjegyzői okiratba foglalt zálogszerződésekkel kapcsolatos tudnivalókat megtalálja a „Szerződések - Zálogszerződés” menüpontban.

Zálogjog bejegyzésére irányuló zálogjogi nyilatkozat elektronikus úton történő benyújtására az jogosult, aki felhasználóként való nyilvántartásba vételét kérte. A regisztrációt az a természetes személy kérheti, aki minősített elektronikus aláírással és elektronikus levelezési címmel rendelkezik. A regisztrációra a MOKK erre rendszeresített elektronikus felületén kerülhet sor. A MOKK a kérelmezőt felhasználóként nyilvántartásba veszi, majd felhasználónevet, jelszót, valamint tárhelyet bocsát a rendelkezésére. Egy meghatározott szervezet nevében történő állandó képviselet esetén a regisztráció személyesen kérhető a közjegyzői irodában. Az elektronikus úton tett zálogjogi nyilatkozat alapján indult eljárásban az elektronikus nyilatkozatot a regisztrált felhasználó elektronikus nyomtatványon terjesztheti elő. A nyomtatványt a nyilatkozattevő elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel látja el. A Kamara a hozzá beérkező elektronikus okiratokat informatikai szempontból megvizsgálja, majd azt haladéktalanul elektronikus úton továbbítja az eljáró közjegyzőhöz. Elektronikus eljárás esetén a közjegyző a hozzá való beérkezését követő két munkaórán belül köteles a hiánytalan kérelem alapján bejegyezni a zálogjogot.

A közokiratba foglalt zálogszerződés alapján előterjesztett kérelemre indult eljárásban a zálogjoggal biztosított követelés összegére figyelemmel felszámított eljárási költséget közvetlenül a közjegyzőnél kell megfizetni, míg az elektronikus nyilatkozat alapján indult eljárásban az eljárási költséget a Kamara honlapján közzétett tájékoztatás szerint, az abban megjelölt számla javára kell teljesíteni.

Amennyiben a Gépjármű Zálogjogi Nyilvántartással kapcsolatos eljárást kíván kezdeményezni, zálogjogot kíván alapítani, módosítani, vagy a nyilvántartásba bejegyzett zálogjogot töröltetni kívánja, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére.

 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.