Hagyatéki eljárás

A törvény közhitelességgel ruházza fel a közjegyzőt, hogy a jogviták megelőzése érdekében pártatlan jogi szolgáltatást nyújtson Ügyfeleinek. A közjegyző független és pártatlan hatósági személy, ilyen minőségben jár el a hatáskörébe utalt peren kívüli eljárások során is. Az eljárások közös célja az, hogy a felmerülő kérdések jogvita nélkül rendeződjenek. A közjegyző segítségével így elkerülhetőek a bírósági peres eljárások, hatékonnyá válik a jogérvényesítés. Az Ügyfelek költséget, időt és energiát takarítanak meg. A közjegyző tehát a jogszabályoknak megfelelően, az Ügyfelek jogainak vitán felül álló érvényesítése érdekében folytatja le az eljárásokat. A közjegyzői kar jelmondata is ezt tükrözi: Jog vita nélkül.

A közjegyző által lefolytatott hagyatéki eljárás olyan polgári nemperes eljárás, amely biztosítja az ember halálával bekövetkező hagyatéki vagyonátszállást. A hagyatéki eljárás tehát a meghalt személy vagyonában történő jogutódlást állapítja meg, melynek keretében a közjegyző az örökösök személyét és az öröklési jogcímüket közhitelesen igazolja. Az eljárás legfőbb célja, hogy az örökléssel kapcsolatos valamennyi kérdés jogvita nélkül rendeződjön, a hosszadalmas és költséges bírósági peres eljárás elkerülésével. A hagyatéki eljárás során megállapításra kerül az örökhagyó vagyona, a vagyont terhelő tartozások mértéke, továbbá az, hogy a hagyatéki vagyont mely örökösök, milyen arányban és milyen jogcímen öröklik meg. Hagyatéki vagyon hiányában, az örökösi minőség igazolásának érdekében lehetőség nyílik öröklési bizonyítvány kiállítására is.

A hagyatéki eljárás keretében az érdekeltek egyezséget is köthetnek. A közjegyző által jóváhagyott egyezség a bírósági egyezséggel azonos hatályú. Ez azt jelenti, hogy a közjegyző által jóváhagyott egyezség alapján közvetlen bírósági végrehajtásnak van helye, ha a felek nem teljesítik az egyezségben foglalt kötelezettségeiket. A hagyatéki eljárás során született egyezség tehát alkalmas arra, hogy a feleket megfelelő magatartásra kényszerítse az egyezségükben foglalt rendelkezések közvetlen végrehajtásával.

Az elhunyt személy után indult hagyatéki eljárás lefolytatására elsősorban az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes közjegyző jogosult, ennek hiányában az a közjegyző jár el, akinek az illetékességi területén az örökhagyó elhalálozott. Külföldi elhalálozás esetén a hagyatéki vagyon fekvésének helye alapozza meg az eljáró közjegyző illetékességét.

Irodánk a XVI. kerületi lakosok közül a FEBRUÁR, MÁJUS, AUGUSZTUS és NOVEMBER hónapban elhunyt személyek hagyatéki ügyeit intézi. A hagyatéki vagy póthagyatéki eljárás minden esetben az illetékes önkormányzat hagyatéki előadójánál indul.

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat hagyatéki ügyintézői a Polgármesteri Hivatal 1163 Budapest, Havashalom utca 43. szám alatti épületében működnek. A hagyatéki leltár, azaz a hagyatéki vagyontárgyak és az eljárásban érdekelt személyek felvételét követően az Önkormányzat küldi meg a hagyatéki iratokat az illetékes közjegyzőnek.

Kérjük Ügyfeleinket, hogy a hagyatéki tárgyalásra minden esetben hozzák magukkal a következő dokumentumokat:

  • személyi igazolvány/vezetői engedély/útlevél és lakcímkártya, adókártya,
  • temetési-, kegyeleti költségek számláinak eredeti példánya,
  • ha a hagyatékban gépjármű is szerepel, a gépjármű forgalmi engedélye és törzskönyve.
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.