Halál esetére szóló ajándékozás

A halál esetére szóló ajándékozás a végintézkedések egyik formája. Ez a jogügylet az örökhagyó és a megajándékozott között még az örökhagyó életében jön létre, a megajándékozott pedig az örökhagyó halálával szerzi meg a szerződés tárgyát képező dolog tulajdonjogát. A halál esetére szóló ajándékozási szerződés - a végrendelettől eltérően - egyoldalúan nem vonható vissza. A halál esetére szóló ajándékozás tehát olyan szerződés, amelynek tartalmára - meghatározott kivételekkel - az ajándékozás, alakjára pedig a végintézkedések szabályai az irányadóak.

A közjegyző a legteljesebb titoktartás mellett minden kérdésben szakszerű és tárgyilagos választ adhat Önnek és ezek alapján eldöntheti, hogy személyes körülményeinek a végintézkedések melyik fajtája felel meg leginkább. Amennyiben közjegyzőt kíván felkérni a halál esetére szóló ajándékozás elkészítésére, úgy olyan jogász szakember áll a rendelkezésére, aki különösen jártas a végintézkedések okiratba foglalásában. A közjegyzői okiratba foglalt halál esetére szóló ajándékozási szerződés elkészítése során a közjegyző meggyőződik az ügyfelek szerződéskötési képességéről és valódi szándékáról, részletesen tájékoztatja a szerződő feleket a végrendeleti illetve a törvényes öröklés szabályairól. A halál esetére szóló ajándékozási szerződés így biztosan megfelel az Ön akaratának.

A közjegyzői okiratba foglalt halál esetére szóló ajándékozási szerződést a közjegyző megőrzi az irattárában. A közjegyző által készített halál esetére szóló ajándékozási szerződés egyúttal bekerül a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába, amely elektronikus rendszert a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működteti. A hagyatéki ügyben eljáró közjegyző a rendszer lekérdezésével biztosan tudomást szerez az örökhagyó után maradt halál esetére szóló ajándékozási szerződésről. A közjegyzőnél készített halál esetére szóló ajándékozási szerződés tehát garanciát jelent a szerződés biztos előkerülésére és a szerződő felek akaratának feltétlen érvényesülésére.
A halál esetére szóló ajándékozási szerződésre egyebekben az ajándékozási szerződésnél leírtak az irányadók. Az ajándékozási szerződéssel kapcsolatos tudnivalókat megtalálja a „Szerződések - Ajándékozási szerződés” menüpontban.

Amennyiben halál esetére szóló ajándékozási szerződést kíván kötni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

A halál esetére szóló ajándékozási szerződés elkészítéséhez szükséges dokumentumok:

  • a szerződő felek személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,
  • ingatlan vagyontárgy esetén helyrajzi szám, vagy a beazonosításhoz szükséges egyéb adatok (a tulajdoni lap lekérdezéséhez),
  • ingó vagyontárgy esetén a beazonosításhoz szükséges adatok (pl. alvázszám, lajstromszám, számlaszám stb.).
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.