Hitel- és Kölcsönszerződés

Amennyiben Ön banki kölcsönt kíván felvenni, vagy az Ön által képviselt gazdasági társaság valamelyik pénzintézettel kíván hitelszerződést kötni, minden bizonnyal közjegyzőre lesz szüksége. A magánszemélyek és a cégek egymás közötti kölcsönügyletei során is rendszerint közjegyző jár el, a felek szerződését gyakran közjegyző készíti és foglalja okiratba. A kölcsönszerződés alapján a hitelező (természetes személy, gazdasági társaság, pénzintézet vagy egyéb jogi személy) köteles meghatározott pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni.

A kölcsönszerződések kapcsán a közjegyzői okirat jelentősége és előnye a magánokiratokkal szemben abban nyilvánul meg, hogy a közjegyzői okirat, mint közokirat közvetlenül végrehajtható. Ez azt jelenti, hogy a benne foglalt kötelezettségek nem szerződésszerű teljesítése esetén (ez tipikusan azt jelenti, hogy az adós a kölcsönösszeget nem adja vissza határidőben), a hitelezőnek a követelés behajtása érdekében nem kell bírósághoz fordulnia és hosszú éveken keresztül pereskednie.

Amennyiben az adós a közjegyzői okiratban vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, így különösen, ha a kölcsön visszafizetésének határideje anélkül telik le, hogy az adós teljesített volna, a kölcsönadó kérelmére a közjegyző az közokiratot végrehajtási záradékkal látja el. A végrehajtási záradék alapján a végrehajtó közvetlenül, peres eljárás nélkül behajtja az adott követelést, inkasszálja a követelt összeget az adós bankszámlájáról, végrehajtás alá vonja az adós ingó és ingatlan vagyonát. A közjegyzői okirat tehát nagyban felgyorsítja azt az eljárást, amellyel a kölcsönadó a pénzéhez juthat.

Biztonságot jelenthet az ügyfelek számára az is, hogy a közjegyző köteles a felek személyazonosságát a központi nyilvántartásból ellenőrizni, hiteles tulajdoni lap vagy cégkivonat lekérdezésével az aktuális tulajdoni viszonyokról és a képviseleti jogról meggyőződni. A közjegyző, mint független és pártatlan hatósági személy köteles kioktatni a feleket a vonatkozó jogszabályokról, vizsgálni azt, hogy a szerződéskötésnek vannak-e jogi akadályai (pl. szerződéskötési képesség hiánya, megtévesztés, kényszer, fenyegetés stb.), illetve a szerződésnek vannak-e jogellenes rendelkezései.
Amennyiben kölcsönszerződést kíván kötni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok:

  • szerződő felek személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája, adókártyája,
  • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám (a cégkivonat lekérdezéséhez),
  • ingatlan esetén helyrajzi szám (a tulajdoni lap lekérdezéséhez),
  • ingóság beazonosításhoz szükséges adatok (pl. alvázszám, lajstromszám, számlaszám stb.).
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.