Kiköltözési nyilatkozat

A lakások, üzlethelyiségek és egyéb kereskedelmi célú ingatlanok bérbeadása során sajnos sok esetben fordul elő, hogy a bérlő a szerződés megszűnését követően nem hajlandó kiköltözni a bérleményből. A közjegyzői okiratba foglalt kiköltözési nyilatkozat jelentősége többek között az, hogy a közokirat közvetlenül végrehajtható, ami azt jelenti, hogy a benne foglalt kötelezettségek nemteljesítése esetén a feleknek nem kell bírósághoz fordulniuk és hosszú éveken keresztül pereskedniük. A közjegyző végrehajtási záradékkal látja el a közokiratot, vagyis a végrehajtó közvetlenül és peres eljárás nélkül, hatósági közreműködéssel kényszeríti ki a kiköltözést. Amennyiben tehát a bérbeadó megindítja a végrehajtást, úgy a közokirat alapján a végrehajtó ki is költözteti a jogosulatlan, jogcím nélküli lakáshasználót az ingatlanból - akár rendőrségi közreműködéssel.

Közjegyzői okiratba foglalt kiköltözési nyilatkozat elkészítésére tehát általában ingatlanok bérbeadása kapcsán kerül sor. A kiköltözési nyilatkozat egy olyan egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat, amelyben az ügyfél arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a bérleti szerződés bármely oknál fogva megszűnik, úgy a bérlő az ingatlant elhagyja és az általa bérelt ingatlanból kiköltözik, a bérlemény birtokát pedig a bérbeadónak visszaszolgáltatja. Kiköltözési nyilatkozatot olyan más jogügyletek - elsősorban adásvételi szerződések - vonatkozásában is lehet készíteni, amely jogügyleteknél fontos szempont az ingatlan birtokának szerződésszerű átadása. A kiköltözési nyilatkozatot megelőzően a feleknek alá kell írniuk egy bérleti vagy más jogügyletet tartalmazó szerződést, amely szerződést a felek készítenek el. A már aláírt bérleti- vagy más szerződés alapján csak a bérlő, illetve a szerződés kötelezettje tesz kiköltözési nyilatkozatot a közjegyző előtt.

Amennyiben a bérbeadó, vagy a jogosult célja nemcsak a bérlő, illetve a kötelezett kiköltöztetése az ingatlanból, hanem az esetleges hátralékos bérleti díj és egyéb költségek behajtása is, úgy célszerű az egész bérleti szerződést, vagy egyéb jogügyletet teljes terjedelmében közjegyzői okiratba foglalni. A bérleti szerződéssel kapcsolatos tudnivalókat megtalálja a „Szerződések – Bérleti Szerződés” menüpontban.
Amennyiben kiköltözési nyilatkozatot kíván készíttetni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

A kiköltözési nyilatkozathoz szükséges dokumentumok:

  • a nyilatkozó személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája, adókártyája,
  • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám (a cégkivonat lekérdezéséhez),
  • az aláírt, eredeti magánokirat bemutatása, amely jogügylet alapján a nyilatkozó a kiköltözési nyilatkozatot teszi (pl.: bérleti szerződés, adásvételi szerződés stb.).
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.