Lemondás az öröklésről

Az örökhagyó az örököseivel még az életében rendezheti az örökléssel kapcsolatos igényeket. Az örökhagyó így életében is köthet az örököseivel olyan szerződést, amelyben az örökhagyó örököse akár ingyenesen, akár valamilyen ellenérték fejében lemond az öröklésről. Ezt a szerződést az örökhagyó életében a szerződő felek egyező akaratuk esetén bármikor módosíthatják vagy felbonthatják. A lemondási szerződésben nem kell feltétlenül meghatározni azt a személyt, aki az örökös lemondása folytán örökölni fog az örökhagyó után, de szerződő felek akár meg is határozhatják, hogy konkrétan kinek a javára kívánnak lemondani az öröklésről. A lemondás a lemondó személy kiesését eredményezi az öröklésből. A lemondás vonatkozhat az örökhagyó teljes vagyonára, vagy annak egy részére is.

Az öröklésről való lemondásra vonatkozó szerződést a közjegyző készíti el a felek nyilatkozatai és az előzetesen egyeztetett adatok alapján. A szerződés aláírásakor jelen kell lennie és alá kell írnia a közokiratot az örökhagyónak és a lemondó örökösöknek is. Biztonságot jelenthet az ügyfelek számára az is, hogy a közjegyző köteles a felek személyazonosságát a központi nyilvántartásból ellenőrizni, hiteles tulajdoni lap vagy cégkivonat lekérdezésével az aktuális tulajdoni viszonyokról és a képviseleti jogról meggyőződni. A közjegyző, mint független és pártatlan hatósági személy köteles kioktatni a feleket a vonatkozó jogszabályokról, vizsgálni azt, hogy a szerződéskötésnek vannak-e jogi akadályai (pl. szerződéskötési képesség hiánya, megtévesztés, kényszer, fenyegetés stb.), illetve a szerződésnek vannak-e jogellenes rendelkezései.

Amennyiben lemondási szerződést kíván kötni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok:

  • a szerződő felek személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,
  • ingatlan esetén helyrajzi szám (a tulajdoni lap lekérdezéséhez),
  • ingóság beazonosításhoz szükséges adatok (pl. alvázszám, lajstromszám, számlaszám stb.).
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.