Letéti ügyletek, elektronikus letéti tár

A letét hagyományos közjegyzői tevékenység, melynek során a közjegyző az ügyfél által készített végrendeletet, más okiratot vagy elektronikus adathordozót is átvehet megőrzésre.

Amennyiben már rendelkezik saját kezűleg készített végrendelettel, úgy lehetősége van az Ön által készített magánvégrendeletet közjegyzői letétbe helyezni. A közjegyzőnél őrzött végintézkedés garancia a végrendelet biztos előkerülésére és a végrendelkező akaratának feltétlen érvényesülésére. Az érvényes végrendelet így biztosan érvényesül. A végrendelet letétbe helyezésről jegyzőkönyv készül, ezt követően a közjegyző a végrendelet átvételéről a félnek elismervényt ad, és a végrendeletet pedig elzárva őrzi. A közjegyző által letétbe vett végintézkedés bekerül a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába, amely elektronikus rendszert a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működteti. A hagyatéki ügyben eljáró közjegyző a rendszer lekérdezésével tudomást szerez az örökhagyó végintézkedéséről. A közjegyzőnél letétbe helyezett végintézkedés tehát garanciát jelent a végrendelet biztos előkerülésére és a végrendelkező akaratának feltétlen érvényesülésére.

A végrendeletek közjegyzői letétbe helyezésével kapcsolatos tudnivalókat megtalálja a „Végintézkedések - Végrendeletek letétbe vétele” menüpontban.

A közjegyző nemcsak végrendeleteket, hanem bármely más okiratot vagy elektronikus adathordozót is átvehet megőrzés céljából. A közjegyző az okirat vagy adathordozó átvétele alkalmával jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza az átvétel helyét és idejét, az átadó fél személyes adatait, az átvett okirat vagy adathordozó megjelölését, továbbá annak a személynek a megnevezését, akinek a részére az okiratot ki kell adni, végül az okirat őrzésének idejét is. A közjegyző az átvett okiratról a félnek átvételi elismervényt ad. Akár végrendelet, akár más okirat vagy elektronikus adathordozó közjegyzői letétbe helyezésére kerül sor, a közjegyző minden esetben közhiteles bizonyító erővel bíró jegyzőkönyvet készít a letétbe vételről.

A törvény ugyanis közhitelességgel ruházza fel közjegyzőt, mint független és pártatlan hatósági személyt, így a közjegyző a hatósági jogszolgáltató tevékenysége során a jelenlétében történt tényeket és eseményeket közhitelesen tanúsítja. Ebből következik, hogy a közjegyzői által készített jegyzőkönyv, mint közokirat teljes körűen bizonyítja a benne foglalt adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban részletezett események megtörténtét és körülményeit. A közjegyző által készített jegyzőkönyv tehát olyan közokirat, amely egyúttal különleges bizonyító erővel is bír. A közjegyző tevékenysége a közhitelességet testesíti meg, működéséhez és eljárásához közbizalom fűződik.

Új és fontos jogintézmény, hogy az okiratok közjegyzői letétbe helyezése során az ügyfél arra is felkérheti a közjegyzőt, hogy a kérelemében megjelölt okirat fizikai megőrzése helyett az adott okirat elektronikus hiteles másolatát helyezze el a közjegyzői kamara által működtetett informatikai rendszerben, az úgynevezett elektronikus letéti tárban.

Az elektronikus letéti tárnak köszönhetően az ügyfélnek így nem kell az adott okiratot fizikailag magánál tartania vagy bemutatnia, hiszen a letéti tárból a letevő fél vagy meghatalmazottja részére bármikor kiadható közhiteles bizonyító erővel bíró papír alapú vagy elektronikus másolat. A másolatot bármely közjegyző kiadhatja, jelentősen megkönnyítve az okiratokkal kapcsolatos adminisztrációt. A letéti tár informatikai rendszerét a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működteti, az elektronikus letéti tárban az elektronikus okiratot három évig kell megőrizni. Az őrzési idő a lejáratot megelőzően külön kérelemre – legfeljebb hároméves időtartammal – többször meghosszabbítható.

A közjegyző tehát akár fizikailag, akár elektronikus formában is külön indokolás nélkül letétbe veheti az ügyfél által átadott okiratot vagy elektronikus adathordozót. Ezzel ellentétben pénz, értéktárgy és közforgalomban levő értékpapír bizalmi őrzés céljából történő átvételére a közjegyző kizárólag akkor jogosult, ha az ügyfél az adott közjegyzői okirat – például egy adásvételi szerződés - elkészítése során bízza meg a közjegyzőt az adott összeg vagy érték átvételével, majd bizonyos feltételek teljesülése esetén a másik fél vagy harmadik személy részére történő átadásával. A közjegyző a pénz, értéktárgy és értékpapír átvételéről közhiteles jegyzőkönyvet készít, az átadónak pedig átvételi elismervényt ad.

Amennyiben okiratot vagy elektronikus adathordozót kíván közjegyzői letétbe helyezni, vagy igénybe kívánja venni a közjegyzői letéti tár által nyújtott szolgáltatásokat, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

A közjegyzői letétről szóló jegyzőkönyv elkészítéséhez szükséges dokumentumok:

  • az okiratot vagy adathordozót letétbe helyező ügyfél személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,
  • a letétbe helyezni kívánt okirat vagy adathordozó pontos megjelölése és letéti rendeltetése, valamint az őrzés ideje.
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.