Öröklési szerződés

Az öröklési szerződés a végintézkedések egyik formája, amelyben az örökhagyó a vele szerződő felet tartás vagy életjáradék fejében teszi örökösévé. Így a végrendelettel ellentétben, amely a végrendelkező egyoldalú nyilatkozata, az öröklési szerződés az örökhagyó és az örökös között létrejövő szerződés. Az öröklési szerződés garanciát jelent az örökhagyónak arra, hogy örökösei élete végéig gondoskodjanak a megfelelő tartásáról, gondozásáról és ápolásáról, halála esetén illő módon történő eltemettetéséről. Ennek fejében az örökhagyó a vele szerződő feleket örökösökké teszi. Ebből következően az öröklési szerződést sem az örökhagyó, sem az örökös nem vonhatja vissza egyoldalúan. Az öröklési szerződéssel lekötött vagyontárgy – tipikusan ingatlan, de lehet az örökhagyó más vagyontárgya, vagy akár a teljes vagyona is – nem számít a kötelerész alapjához, vagyis az örökös azt korlátozás nélkül szerzi meg. Az öröklési szerződéssel lekötött ingatlanra - az örökhagyóval szerződő fél javára - az ingatlan-nyilvántartásban egyúttal elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni. A földhivatalok ingatlan-nyilvántartási eljárásában a közjegyző által készített közokiratba foglalt jogokat és jogi jelentőségű tényeket a földhivatal a közokirat alapján jegyzi be az ingatlan-nyilvántartásba.

A közjegyző a legteljesebb titoktartás mellett minden kérdésben szakszerű és tárgyilagos választ adhat Önnek és ezek alapján eldöntheti, hogy személyes körülményeinek a végintézkedések melyik fajtája felel meg leginkább. Amennyiben közjegyzőt kíván felkérni az öröklési szerződés elkészítésére, úgy olyan jogász szakember áll a rendelkezésére, aki különösen jártas a végintézkedések okiratba foglalásában. A közjegyzői okiratba foglalt öröklési szerződés elkészítése során a közjegyző meggyőződik az ügyfelek szerződéskötési képességéről és valódi szándékáról, részletesen tájékoztatja a végrendelkezőt és az örökösöket a végrendeleti illetve a törvényes öröklés szabályairól. Az öröklési szerződés így biztosan megfelel az Ön akaratának.

A közjegyzői okiratba foglalt öröklési szerződést a közjegyző megőrzi az irattárában. A közjegyző által készített öröklési szerződés egyúttal bekerül a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába, amely elektronikus rendszert a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működteti. A hagyatéki ügyben eljáró közjegyző a rendszer lekérdezésével biztosan tudomást szerez az örökhagyó után maradt öröklési szerződésről. A közjegyzőnél készített öröklési szerződés tehát garanciát jelent a szerződés biztos előkerülésére és a szerződő felek akaratának feltétlen érvényesülésére.

Az öröklési szerződésre egyebekben a tartási és életjáradéki szerződéseknél leírtak az irányadók. A tartási és életjáradéki szerződéssel kapcsolatos tudnivalókat megtalálja a „Szerződések - Tartási és életjáradéki szerződés” menüpontban.

Amennyiben öröklési szerződést kíván kötni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

A öröklési szerződés elkészítéséhez szükséges dokumentumok:

  • a szerződő felek személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,
  • ingatlan vagyontárgy esetén helyrajzi szám, vagy a beazonosításhoz szükséges egyéb adatok (a tulajdoni lap lekérdezéséhez),
  • ingó vagyontárgy esetén a beazonosításhoz szükséges adatok (pl. alvázszám, lajstromszám, számlaszám stb.).
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.