Pályázatok bontása, tenderek tanúsítása

A törvény közhitelességgel ruházza fel közjegyzőt, mint független és pártatlan hatósági személyt. A közjegyző a hatósági jogszolgáltató tevékenysége során a jelenlétében történt tényeket és eseményeket közhitelesen tanúsítja. Ebből következik, hogy a közjegyzői okirat, mint közokirat teljes körűen bizonyítja a benne foglalt adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban részletezett események megtörténtét és körülményeit. A közjegyző által készített irat tehát olyan közokirat, amely egyúttal különleges bizonyító erővel is bír. A közjegyző tevékenysége a közhitelességet testesíti meg, működéséhez és eljárásához közbizalom fűződik.

Számos jogszabály kötelezően írja elő a pályázati kiírásokra beérkező pályázatok közjegyző jelenlétében történő bontását. Gyakran előfordul az is, hogy különböző áruk, szolgáltatások beszerzésére, vagy egy projekt végrehajtására kiírt versenytárgyalást közjegyző jelenlétében kell megtartani. A fentiek alapján a felszámolók által meghirdetett nyilvános pályázati felhívásokra beérkezett pályázatok bontása, a közbeszerzési eljárások vagy versenytárgyalások tanúsítása során is közjegyző jár el. A közjegyző által készített jegyzőkönyvvel közhitelesen igazolható, hogy a közjegyző jelenlétében történt események mindenben megfeleltek a pályázati felhívásban vagy kiírásában foglaltaknak. Ha a közjegyző mindent rendben talál, az garantálja a pályázatok szabályosságát és a törvényeknek való megfelelést is.

Amennyiben pályázatok bontása vagy versenytárgyalás tanúsítása érdekében közjegyzői közreműködést kíván igénybe venni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

A közjegyzői bontási jegyzőkönyv elkészítéséhez szükséges dokumentumok:

  • a bontóbizottság tagjainak, vagy a kiíró szervezet képviselőjének személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,
  • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám (a cégkivonat lekérdezéséhez),
  • a pályázati felhívás vagy kiírás anyaga.
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.