Rendelkezés várt örökségről

Az örökösök még az örökhagyó életében rendezhetik egymás között az örökléssel kapcsolatos igényeiket. Ez azt jelenti, hogy az örökhagyó leszármazói egymás között az örökhagyó életében is köthetnek szerződést várt örökségük tárgyában, a várt örökségről kötött szerződés tartalma szerint tehát a leszármazók megállapodása az örökségük felosztásáról.  Az örökhagyó általában nem alanya ennek a szerződésnek, de részvételének nincs jogi akadálya. Az örökhagyó szerződéses részvételére a gyakorlatban különösen akkor kerül sor, ha valamelyik örökös egyúttal le kíván mondani az örökségről, ugyanis a lemondás az örökhagyó és a leendő örökös között létrejövő szerződés (Lásd „Végintézkedések – Lemondás az öröklésről” menüpont).
A várt örökségről rendelkező szerződést a közjegyző készíti el a felek nyilatkozatai és az előzetesen egyeztetett adatok alapján. A szerződés aláírásakor jelen kell lennie az érintett örökösöknek és alá kell írniuk a közokiratot. Biztonságot jelenthet az ügyfelek számára az is, hogy a közjegyző köteles a felek személyazonosságát a központi nyilvántartásból ellenőrizni, hiteles tulajdoni lap vagy cégkivonat lekérdezésével az aktuális tulajdoni viszonyokról és a képviseleti jogról meggyőződni. A közjegyző, mint független és pártatlan hatósági személy köteles kioktatni a feleket a vonatkozó jogszabályokról, vizsgálni azt, hogy a szerződéskötésnek vannak-e jogi akadályai (pl. szerződéskötési képesség hiánya, megtévesztés, kényszer, fenyegetés stb.), illetve a szerződésnek vannak-e jogellenes rendelkezései.

Amennyiben várt örökségről rendelkező szerződést kíván kötni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok:

  • a szerződő felek személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,
  • ingatlan esetén helyrajzi szám (a tulajdoni lap lekérdezéséhez),
  • ingóság beazonosításhoz szükséges adatok (pl. alvázszám, lajstromszám, számlaszám stb.).
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.