Reprodukciós eljárással kapcsolatos nyilatkozatok

Az Egészségügyről szóló törvény szerint az asszisztált reprodukciós eljárás - ideértve az inszeminációs és lombikkezelési, vagy más szükséges beavatkozásokat is – a házastársak, illetőleg élettársak együttes kérelmére végezhető el. Amennyiben az eljárást élettársak kérelmezik, úgy a törvény szerint az élettársi kapcsolat fennállásáról az élettársaknak közjegyző előtt kell nyilatkozniuk.

A reprodukciós eljáráshoz szükséges élettársi viszonyra vonatkozó nyilatkozat megtétele esetén a felek arról nyilatkoznak a közjegyző előtt, hogy meghatározott idő óta egymással közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben élnek, vér szerinti rokoni kapcsolatban egymással nem állnak, illetve más személlyel házastársi, illetve élettársi kapcsolatban egyikük sem áll. A nyilatkozó élettársak a közjegyzői okirat aláírásával járulnak hozzá ahhoz, hogy részt vegyenek az eljárásában és közösen kérik az asszisztált reprodukciós eljárás elvégzését azzal, hogy a születendő gyermeket vagy gyermekeket a magukénak ismerik el.

A közjegyző által készített élettársi nyilatkozat közokirat. A közokirat egyúttal különleges bizonyító erővel is bír, azaz a benne foglalt tényeket és eseményeket közhitelesen tanúsítja. Ez azt jelenti, hogy a közokiratban foglalt nyilatkozatokat ellenkező bizonyításáig valósnak kell tekinteni. A közjegyzői okirat, mint közokirat tehát teljes körűen bizonyítja az okiratban foglalt nyilatkozatok megtételét, idejét és módját. Ennek megfelelően a közjegyzői okiratba foglalt élettársi nyilatkozat minden más alakiságot pótol, így az minden hatóságnál, intézménynél felhasználható.

Amennyiben közokiratba foglalt reprodukciós eljáráshoz szükséges nyilatkozatot kívánnak tenni, Irodánk készséggel áll az Önök rendelkezésére, angol és német nyelven is.

A nyilatkozathoz szükséges dokumentumok:

  • a nyilatkozók személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,
  • az intézet neve és címe, ahol a humán reprodukciós eljárást végzik.
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.