Sorsolások, nyereményjátékok

A törvény közhitelességgel ruházza fel közjegyzőt, mint független és pártatlan hatósági személyt. A közjegyző a hatósági jogszolgáltató tevékenysége során a jelenlétében történt tényeket és eseményeket közhitelesen tanúsítja. Ebből következik, hogy a közjegyzői okirat, mint közokirat teljes körűen bizonyítja a benne foglalt adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban részletezett események megtörténtét és körülményeit. A közjegyző által készített irat tehát olyan közokirat, amely egyúttal különleges bizonyító erővel is bír. A közjegyző tevékenysége a közhitelességet testesíti meg, működéséhez és eljárásához közbizalom fűződik.

A sorsolások legfontosabb eleme a véletlenszerűség. Az ajándéksorsolással egybekötött nyereményjátékok során meghatározó tényező a szerencsefaktor, vagyis az a körülmény, hogy a nyertesek személye a sorsolás eredményeként válik ismertté. Bizonyos vásárláshoz kötött nyereményjátékokat be is kell jelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályának, a sorsolásoknak így szigorú törvényi szabályai vannak. A bejelentéshez kötött nyereményjátékok során a közjegyző közreműködése kötelező. A közjegyzőnek lehetősége van az irodáján kívül is eljárni, így az egyes nyereményjátékokat helyszíni munka keretében is tanúsíthatja. A sorsolás történhet televíziós-, vagy rádióműsor keretében is, sőt az internetes alapú játékok tanúsítása is lehetséges.

Legyen szó bármilyen sorsolásról, a közjegyző eljárása biztosítja a törvényességet. A közjegyző által készített sorsolási jegyzőkönyvvel közhitelesen igazolható, hogy a közjegyző jelenlétében történt események mindenben megfeleltek a nyereményjáték szabályzatában foglaltaknak. Ha a közjegyző mindent rendben talál, az garantálhatja a sorsolás szabályosságát és a törvényeknek való megfelelést is.

Amennyiben a sorsoláson vagy nyereményjátékon történt eseményeket közjegyző jelenlétében kívánja lebonyolítani és az ott történt eseményeket közhitelesen kívánja igazolni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

A sorsolási jegyzőkönyv elkészítéséhez szükséges dokumentumok:

  • a sorsolási bizottság tagjainak személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,
  • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám (a cégkivonat lekérdezéséhez),
  • a sorsolás vagy nyereményjáték szabályzata.
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.