Szerzői jogi és iparjogvédelmi ténytanúsítványok

A törvény közhitelességgel ruházza fel közjegyzőt, mint független és pártatlan hatósági személyt. A közjegyző a hatósági jogszolgáltató tevékenysége során a jelenlétében történt tényeket és eseményeket közhitelesen tanúsítja. Ebből következik, hogy a közjegyzői okirat, mint közokirat teljes körűen bizonyítja a benne foglalt adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban részletezett események megtörténtét és körülményeit. A közjegyző által készített irat tehát olyan közokirat, amely egyúttal különleges bizonyító erővel is bír. A közjegyző tevékenysége a közhitelességet testesíti meg, működéséhez és eljárásához közbizalom fűződik.

A szellemi tulajdon védelme kiterjed a szerzői jogi művek oltalmára, de ugyanígy vonatkozik a védjegyek, szabadalmak, használati vagy formatervezési minták védelmére. A szerzői- és szomszédos jogokról rendelkező jogszabályok szerint lehetőség nyílik a márkanevek, cégnevek levédésére, logók, szlogenek, márkák és termék, illetve találmányok oltalmára is. A szellemi tulajdon tárgyaival kapcsolatban ugyanakkor számtalan visszaélést tapasztalhatunk, sajnálatos módon mind gyakrabban kerül sor a szellemi alkotások bitorlása.
A polgári jogi eszközei számos lehetőséget nyújtanak a jogsértések megelőzésére és megakadályozására. Ugyanakkor a rendelkezésre álló eljárások nem lehetnek sikeresek a jogsértések megalapozott bizonyítása nélkül. A jogviták vonatkozásában általában kulcsfontosságú a megfelelő bizonyítékok rögzítése, kiemelten igaz ez a szellemi alkotások területén is.

A közjegyző az általa észlelt tényeket és eseményeket, így a szellemi alkotások bitorlását is közhitelesen tanúsítja. A közjegyző által készített, közhiteles bizonyító erővel rendelkező jegyzőkönyv felhasználható egy esetleges későbbi bírósági peres eljárás, vagy más hatóság előtti eljárás során. A közjegyző az interneten elkövettet jogsértéseket is dokumentálhatja, de ugyanígy eljárhat próbavásárlások, hamis- vagy hamisított termékek forgalomba hozatalának tanúsítása során is. A közokirati bizonyító erővel bíró közjegyzői tanúsítványok segítségével tehát felidézhetőek a múlandó jogsértések, közhitelesen igazolhatóak a közjegyző jelenlétében rögzített szerzői jogi- vagy szabadalmi bitorlások, bizonyíthatóvá válik a minták, márkanevek, logók és szlogenek jogellenes felhasználása.
Amennyiben a szellemi tulajdoni tárgyaival kapcsolatos jogsértést, vagy valamely szellemi alkotást kíván közhitelesen tanúsítani, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

A szerzői jogi és iparjogvédelmi tanúsítványok elkészítéséhez szükséges dokumentumok:

  • a tanúsítást kérő ügyfél személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,
  • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám (a cégkivonat lekérdezéséhez),
  • a tanúsítani kért szellemi alkotások vagy jogsértések pontos megjelölése.
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.