Szolgáltatás

Költséget, időt és energiát takarít meg.

A közjegyző gyors és hatékony ügyintézés mellett aláírást és másolatot is hitelesít, aláírási címpéldányt készít, közhiteles nyilvántartások tartalmát tanúsítja, vagyis cégkivonatot és egyéb társasági iratokat, tulajdoni lapot, zálogjogi- vagy élettársi kapcsolatra vonatkozó tanúsítványt állít ki.
A közjegyzői okirathoz kapcsolódó közvetlen végrehajtás lehetősége megkíméli a szerződésszerűen teljesítő felet egy elhúzódó per költségeitől. Bírósági peres eljárás nélkül behajtható az elmaradt vételár, bérleti díj vagy kölcsönösszeg, lehetőség nyílik a szerződésszegő bérlő gyors kiköltöztetésére, a zálogjog érvényesítésére.

A közjegyző a jogi jelentőségű tényeket közhitelesen tanúsítja. Sorsolások vagy testületi ülésen történt események tanúsítása, internetes tartalmak vagy éppen szerzői jogi, iparjogvédelmi jogsértések rögzítése: a közokirati bizonyító erővel bíró közjegyzői tanúsítványok segítségével felidézhetőek a gyorsan múló tények és közhitelesen igazolhatóak a közjegyző jelenlétében történt események.

A közjegyző folytatja le a hatáskörébe utalt hagyatéki eljárást és egyéb nemperes eljárásokat. A hagyatéki eljárás célja, hogy az örökléssel kapcsolatos valamennyi kérdés jogvita nélkül rendeződjék, így elkerülhetőek a bírósági peres eljárások. Mivel a hagyatéki eljárást a közjegyző folytatja le, így különösen jártas a végintézkedések (végrendelet, öröklési-, lemondási szerződés, halál esetére szóló ajándékozás) elkészítésében. A közjegyzőnél őrzött végintézkedés garancia a végrendelet biztos előkerülésére és a végrendelkező akaratának feltétlen érvényesülésére.

Az érvényes végrendelet biztosan érvényesül. A közjegyző által készített és letétbe vett végintézkedés bekerül a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába, amely elektronikus rendszert a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működteti. A hagyatéki ügyben eljáró közjegyző a rendszer lekérdezésével tudomást szerez az örökhagyó végintézkedéséről.

A közjegyzői számos további nemperes eljárás lefolytatására is jogosult: magyar és európai fizetési meghagyásos eljárás, ingó- és vagyont terhelő zálogjogok nyilvántartása, a közjegyző előtti előzetes bizonyítás, igazságügyi szakértő kirendelése közjegyzői eljárásban, értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása, bejegyzett (regisztrált) élettársi kapcsolat közjegyző általi megszüntetése, Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetése, valamint a közjegyző által elrendelt magyar és európai végrehajtási ügyek.

Komplex szolgáltatások. A közjegyző, mint hatóság szoros kapcsolatban áll más hatóságokkal. Törvény által előírt kötelezettsége, hogy az érintett hivatalt megkeresse, amennyiben az előtte kötött jogügyletek létrejöttéhez más szervek (földhivatal, cégbíróság, gyámhatóság és más közigazgatási hatóságok) eljárása is szükséges. Ennek megfelelően a közjegyző az általa készített jogügyletek és közjegyzői eljárások vonatkozásában teljes körű ügyintézést végez, kezdve a szükséges igazoló okiratok beszerzésétől, a szerződések elkészítésén, a hivatalos eljárások lefolytatásán, valamint az azokhoz szükséges esetleges engedélyek beszerzésén keresztül egészen a kiváltandó jogoknak a hatósági nyilvántartásokba történő bejegyeztetéséig.

 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.