Tartozáselismerés és fizetési megállapodás

A magánszemélyek és a cégek közötti jogügyletek során gyakran merülnek fel fizetési késedelmek, keletkeznek tartozások. Sajnálatos tendencia, hogy a szerződő felek sok esetben nem tesznek eleget az általuk vállalt kötelezettségeknek. Ha az adós fél közjegyző előtt ismeri el a tartozását és vállal kötelezettséget annak megfizetésére, úgy a közjegyzői okirathoz kapcsolódó közvetlen végrehajtás lehetősége megkíméli a szerződésszerűen teljesítő felet egy elhúzódó per költségeitől. Bírósági peres eljárás nélkül behajtható az elmaradt számlatartozás, bérleti díj vagy kölcsönösszeg. A közjegyző előtt történő tartozáselismerő okirat a követelések gyors megtérülését segíti elő, a közjegyzői okiratba foglalt fizetési megállapodás alapján gyors és hatékony módon kikényszeríthető az adós fél szerződésszerű teljesítése.

Amennyiben a kötelezett a közjegyzői okiratban vállalt kötelezettségeinek sem tesz eleget, így különösen, ha az adós által elismert tartozás megfizetésének határideje eredménytelenül telik le, a jogosult kérelmére a közjegyző az közokiratot végrehajtási záradékkal látja el. A végrehajtási záradék alapján a végrehajtó közvetlenül, peres eljárás nélkül behajtja az adott követelést, inkasszálja a követelt összeget a kötelezett bankszámlájáról, végrehajtás alá vonja a kötelezett ingó és ingatlan vagyonát. A közjegyzői okirat tehát nagyban felgyorsítja azt az eljárást, amellyel a jogosult a pénzéhez juthat.

Biztonságot jelenthet az ügyfelek számára az is, hogy a közjegyző köteles a felek személyazonosságát a központi nyilvántartásból ellenőrizni, hiteles tulajdoni lap vagy cégkivonat lekérdezésével az aktuális tulajdoni viszonyokról és a képviseleti jogról meggyőződni. A közjegyző, mint független és pártatlan hatósági személy köteles kioktatni a feleket a vonatkozó jogszabályokról, vizsgálni azt, hogy a szerződéskötésnek vannak-e jogi akadályai (pl. szerződéskötési képesség hiánya, megtévesztés, kényszer, fenyegetés stb.), illetve a szerződésnek vannak-e jogellenes rendelkezései.

Amennyiben fizetési megállapodást kíván kötni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok:

  • szerződő felek személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája, adókártyája,
  • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám (a cégkivonat lekérdezéséhez).
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.