Tartozáselismerő nyilatkozat

A magánszemélyek és a cégek közötti jogügyletek során gyakran merülnek fel fizetési késedelmek, keletkeznek tartozások. Sajnálatos tendencia, hogy a szerződő felek sok esetben nem tesznek eleget az általuk vállalt kötelezettségeknek. A tartozáselismerés olyan címzett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat, amelyben az ügyfél elismeri, hogy valakivel szemben tartozása vagy kötelezettsége áll fenn. A tartozás elismerése a tartozás jogcímét ugyan nem változtatja meg, de ettől kezdve az elismerőt terheli annak bizonyítása, hogy tartozása nem áll fenn, vagy a szerződés érvénytelen.

Közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat megtételére általában akkor kerül sor, amikor valamilyen tartozás vagy kölcsönösszeg megfizetésére vállal kötelezettséget a nyilatkozatot tevő ügyfél. Készítését napjainkban elsődlegesen bankok, hitelintézetek, illetve pénzügyi vállalkozások kérik, az általuk megkötött hitel – illetve kölcsönszerződésekkel kapcsolatban. Ezekben az esetekben az ügyfél a hitelt folyósító szervezettel együtt aláírja a magánokiratba foglalt szerződéseket, azt követően pedig a közjegyző előtt tesz tartozáselismerő nyilatkozatot. Természetesen a magánszemélyek és a cégek közötti jogügyletek során is lehetőség nyílik a közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok elkészítésére.

A közjegyzői okirat jelentősége és előnye a magánokiratokkal szemben abban nyilvánul meg, hogy a közjegyzői okirat, mint közokirat közvetlenül végrehajtható. Ha a kötelezett közjegyző előtt ismeri el tartozását és vállal kötelezettséget a szerződésnek megfelelő teljesítésre, úgy a közjegyzői okirathoz kapcsolódó közvetlen végrehajtás lehetősége megkíméli a szerződésszerűen teljesítő felet egy elhúzódó per költségeitől. Bírósági peres eljárás nélkül behajtható az elmaradt számlatartozás, bérleti díj vagy kölcsönösszeg. A közjegyző előtt tett tartozáselismerő nyilatkozat a követelések gyors megtérülését segíti elő, a közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat alapján gyors és hatékony módon kikényszeríthető a kötelezett fél szerződésszerű teljesítése.

Amennyiben a kötelezett a közjegyzői okiratban vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a jogosult kérelmére a közjegyző az közokiratot végrehajtási záradékkal látja el. A végrehajtási záradék alapján a végrehajtó közvetlenül, peres eljárás nélkül behajtja az adott követelést, inkasszálja a követelt összeget a kötelezett bankszámlájáról, végrehajtás alá vonja a kötelezett ingó és ingatlan vagyonát. A közjegyzői okirat tehát nagyban felgyorsítja azt az eljárást, amellyel a jogosult a pénzéhez juthat.


Biztonságot jelenthet az ügyfelek számára az is, hogy a közjegyző köteles a felek személyazonosságát a központi nyilvántartásból ellenőrizni, hiteles tulajdoni lap vagy cégkivonat lekérdezésével az aktuális tulajdoni viszonyokról és a képviseleti jogról meggyőződni. A közjegyző, mint független és pártatlan hatósági személy köteles kioktatni a feleket a vonatkozó jogszabályokról, vizsgálni azt, hogy a nyilatkozat megtételének vannak-e jogi akadályai (pl. ügyleti képesség hiánya, megtévesztés, kényszer, fenyegetés stb.), illetve a nyilatkozatnak vannak-e jogellenes rendelkezései.

Amennyiben tartozáselismerő nyilatkozatot kíván készíttetni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

A tartozáselismerő nyilatkozathoz szükséges dokumentumok:

  • a nyilatkozó személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája, adókártyája,
  • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám (a cégkivonat lekérdezéséhez),
  • az aláírt, eredeti magánokirat bemutatása, amely jogügyletre vonatkozóan a tartozáselismerő a nyilatkozatot teszi (pl.: kölcsönszerződés, bérleti szerződés stb.).
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.