Testületi ülésekről, közgyűlésekről készített jegyzőkönyv

A törvény közhitelességgel ruházza fel közjegyzőt, mint független és pártatlan hatósági személyt. A közjegyző a hatósági jogszolgáltató tevékenysége során a jelenlétében történt tényeket és eseményeket közhitelesen tanúsítja. Ebből következik, hogy a közjegyzői okirat, mint közokirat teljes körűen bizonyítja a benne foglalt adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban részletezett események megtörténtét és körülményeit. A közjegyző által készített irat tehát olyan közokirat, amely egyúttal különleges bizonyító erővel is bír. A közjegyző tevékenysége a közhitelességet testesíti meg, működéséhez és eljárásához közbizalom fűződik.

Gazdasági társaságok, társasházak, egyesületek vagy köztestületek, pártok és egyéb szervezetek testületi üléseinek tanúsítása során hogy a közjegyző a tanácskozás helyét és idejét, az azon hozott határozatokat és előterjesztett nyilatkozatokat — különösen azokat, amelyek az eljárás szabályszerűsége szempontjából jelentősek — jegyzőkönyvbe foglalja. A tanúsítás során a közjegyző nem vesz részt aktívan az ülés levezetésében, hanem a jelenlétében történt tényeket tanúsítja.
A közjegyző által készített ténytanúsító jegyzőkönyvvel közhitelesen igazolható, hogy a közjegyző jelenlétében történt események mindenben megfeleltek a választási eljárásra vonatkozó rendelkezéseknek vagy a szervezeti szabályzatban foglaltaknak. Ha a közjegyző mindent rendben talál, az garantálja a választás vagy a testületi határozatok szabályosságát és a törvényeknek való megfelelést is.

Amennyiben a testületi ülésen vagy közgyűlésen történt eseményeket közjegyző jelenlétében kívánja lebonyolítani és az ott történt eseményeket közhitelesen kívánja igazolni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

A közgyűlési jegyzőkönyv elkészítéséhez szükséges dokumentumok:

  • az ülés elnökének vagy levezetőjének, külön kérés esetén résztvevőinek személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,
  • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám (a cégkivonat lekérdezéséhez),
  • a szervezet szabályzata vagy a választási eljárási szabályzat.
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.