Váltóóvás

A törvény közhitelességgel ruházza fel közjegyzőt, mint független és pártatlan hatósági személyt. A közjegyző a hatósági jogszolgáltató tevékenysége során a jelenlétében történt tényeket és eseményeket közhitelesen tanúsítja. Ebből következik, hogy a közjegyzői okirat, mint közokirat teljes körűen bizonyítja a benne foglalt adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban részletezett események megtörténtét és körülményeit. A közjegyző által készített irat tehát olyan közokirat, amely egyúttal különleges bizonyító erővel is bír. A közjegyző tevékenysége a közhitelességet testesíti meg, működéséhez és eljárásához közbizalom fűződik.

A váltó a legáltalánosabb meghatározás szerint követelést megtestesítő okirat, amelynek tartalma az, hogy az egyik fél elismeri a másik fél irányában fennálló tartozását, és vállalja, hogy a tartozást meghatározott időben és módon ki fogja egyenlíteni. Ennek megfelelően a váltó egy írásbeli formában megjelenő olyan feltétlen fizetési ígéret, amelyre a törvény speciális szabályokat állapít meg. A váltó tehát törvényen alapuló szigorú alakszerűségekhez kötött okirat, amely számos tekintetben speciális megítélés alá esik. Az óvás felvételekor a váltó birtokosa a közjegyző jelenlétében hívja fel fizetésre a váltón megjelölt fizetési helyen vagy a fizetésre kötelezett székhelyén a fizetésre kötelezettet. Ha a fizetés meghiúsul, a közjegyző ezt közhiteles jegyzőkönyv készítésével – azaz az óvás felvételével – tanúsítja. A közjegyző a váltóóvás felvétele során megvizsgálja a váltóbirtokos jogosultságát és a váltó lényeges alaki kellékeit. Az óvás felvételéről készített okirat tartalmazza a váltó pontos szövegét a rajta lévő nyilatkozatokkal és megjegyzésekkel együtt, az óvást kérőnek és annak megnevezését, aki ellen az óvást felveszik (óvatolt), az óvatolt személyhez intézett fizetési felszólítást, az arra adott választ, avagy annak a megjegyzését, hogy az óvatolt nem válaszolt, vagy nem volt fellelhető. A váltó óvásáról készült közjegyzői jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell azt is, hogy ki, miért, milyen módon ajánlotta vagy teljesítette a fizetést, rögzíteni kell továbbá a megkísérelt, illetve megtörtént fizetési felszólítás helyét és idejét. A közjegyző az óvatolt váltót az óvatolásra utaló záradékkal látja el, melyet a váltóhoz fűz.

Amennyiben váltó óvásáról közjegyzői tanúsítványt kíván készíttetni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

A váltó óvásának közjegyzői tanúsításához szükséges dokumentumok:

  • az óvást kérő személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,
  • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám (a cégkivonat lekérdezéséhez),
  • a váltó pontos szövege és az eredeti váltó bemutatása.
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.