Végrendeletek készítése

A végrendelet a végintézkedések egyik legfontosabb formája. A végrendelet az örökhagyó olyan egyoldalú jognyilatkozata, amelyben vagyonáról vagy annak egy részéről halála esetére rendelkezik. Magyarországon a végintézkedésen alapuló öröklés élvez elsőbbséget, hiszen az elhunyt személyek utáni öröklés rendjét elsősorban az örökhagyó végintézkedése határozza meg. A törvény szerinti öröklésre pedig csak akkor kerülhet sor, amennyiben végintézkedés nincs, vagy a végintézkedés a hagyatéki vagyont nem meríti ki.

Éppen a végintézkedésen alapuló öröklés jelentősége indokolja azt, hogy a végrendeletek alaki és tartalmi feltételeire vonatkozóan a törvény igen szigorú rendelkezéseket ír elő. A házilag szerkesztett végrendeletek ugyanakkor gyakran hiányosak, vagy alaki hibában szenvednek. Sokszor előfordul, hogy a nem megfelelően elkészített végintézkedés érvénytelennek bizonyul, vagy a végrendelet elvész és az örökhagyó halálát követően sem kerül elő. Nem véletlen tehát, hogy a végintézkedések kérdéskörével előbb, vagy utóbb mindannyian találkozunk. Általános tapasztalat, ha valaki még életében megfelelő módon és formában rendezi a felmerülő kérdéseket, gondoskodik a vagyona és hozzátartozói sorsáról, úgy elkerülhetőek a későbbi jogviták és a hosszú évekig tartó pereskedés. A végrendelkező tehát saját magát és hozzátartozóit kímélheti meg kellemetlen meglepetésektől, ha kérdés esetén az öröklési jogban járatos jogász szakemberhez, közjegyzőhöz fordul.

Amennyiben Ön az élete során összegyűjtött vagyontárgyai sorsát halála esetére is megnyugtatóan kívánja rendezni, érdemes átgondolni a következő kérdéseket:

  • Készített-e már végintézkedést, kötött-e már öröklési szerződést?
  • Ha igen, az valóban érvényes –e és megfelel az elképzeléseinek?
  • Milyen biztonságot nyújthat gyermekeinek, házastársának, lehet-e örökös a  nevelt gyermek és az élettárs?
  • Ki léphet fel kötelesrész iránti igénnyel és milyen mértékben?
  • Milyen esetekben érvényes vagy éppen érvénytelen a végintézkedése?
  • Hogyan vonható vissza a korábban tett végintézkedés?

A közjegyző a legteljesebb titoktartás mellett minden kérdésben szakszerű és tárgyilagos választ adhat Önnek és ezek alapján eldöntheti, hogy személyes körülményeinek a végintézkedések melyik fajtája felel meg leginkább. Amennyiben közjegyzőt kíván felkérni a végrendeletének elkészítésére, úgy olyan jogász szakember áll a rendelkezésére, aki különösen jártas a végintézkedések okiratba foglalásában. A közjegyzői okiratba foglalt közvégrendelet elkészítése során a közjegyző meggyőződik az ügyfél végrendelkezési képességéről és valódi szándékáról, részletesen tájékoztatja a végrendelkezőt a végrendeleti illetve a törvényes öröklés szabályairól. Az érvényes végrendelet így biztosan megfelel az Ön akaratának.
A közjegyzői okiratba foglalt végrendeletet a közjegyző megőrzi az irattárában. A közjegyző által készített végrendelet egyúttal bekerül a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába, amely elektronikus rendszert a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működteti. A hagyatéki ügyben eljáró közjegyző a rendszer lekérdezésével biztosan tudomást szerez az örökhagyó végintézkedéséről. A közjegyzőnél készített végintézkedés tehát garanciát jelent a végrendelet biztos előkerülésére és a végrendelkező akaratának feltétlen érvényesülésére.

Amennyiben végrendelkezni kíván, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

A végrendelet elkészítéséhez szükséges dokumentumok:

  • a végrendelkező személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,
  • ingatlan vagyontárgy esetén helyrajzi szám, vagy a beazonosításhoz szükséges egyéb adatok (a tulajdoni lap lekérdezéséhez),
  • ingó vagyontárgy esetén a beazonosításhoz szükséges adatok (pl. alvázszám, lajstromszám, számlaszám stb.).
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.