Zálogjogi Nyilvántartás (ZONY)

A zálogszerződéssel alapított zálogjog az egyik legfontosabb szerződést biztosító mellékkötelezettség. A zálogjog alapján a jogosult a követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet, ha a kötelezett nem teljesít. Jelzálogjogot lehet alapítani ingatlanon, ingóságon vagy gazdasági társaság teljes vagyonán, jogokon vagy követeléseken is. Ingó jelzálogjogot vagy vagyont terhelő zálogjogot csak közjegyző előtt, közjegyzői okirat formájában lehet alapítani.

A közjegyzői okiratba foglalt zálogszerződésekkel kapcsolatos tudnivalókat megtalálja a „Szerződések - Zálogszerződés” menüpontban.

Az ingó dolgokat és a vagyont terhelő zálogjogok nyilvántartását a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) vezeti. A nyilvántartásba be kell jegyezni a zálogjog keletkezését, módosulását és megszűnését is. A nyilvántartásba történő bejegyzés, a zálogjog módosítása és annak törlése a közjegyző hatáskörébe tartozik.

A zálogjogi nyilvántartás nyilvános, vagyis a nyilvántartásba bárki betekinthet, egyúttal közhitelesen tanúsítja az abban feltüntetett adatok, bejegyzett jogok és tények fennállását. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki a zálogjogi nyilvántartásban bízva ellenérték fejében szerez jogot. A nyilvántartásba vétel a zálogkötelezett neve alapján történik, aki természetes személy vagy jogi személy egyaránt lehet.

A MOKK által működtetett Zálogjogi Nyilvántartás tehát közhiteles nyilvántartás. A nyilvántartás fő feladata az, hogy közhitelűen tanúsítsa a zálogkötelezett ingó vagyontárgyát vagy vagyonát terhelő zálogjog létrejöttét és tartalmát, illetve a biztosítékul szolgáló vagyontárgyak mibenlétét.

Amennyiben a Zálogjogi Nyilvántartással kapcsolatos eljárást kíván kezdeményezni, zálogjogot kíván alapítani, módosítani, vagy a nyilvántartásba bejegyzett zálogjogot töröltetni kívánja, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére.

 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.