Zálogszerződés

A zálogszerződéssel alapított zálogjog az egyik legfontosabb szerződést biztosító mellékkötelezettség. A zálogjog alapján a jogosult a követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet, ha a kötelezett nem teljesít. Jelzálogjogot lehet alapítani ingatlanon, ingóságon vagy gazdasági társaság teljes vagyonán, jogokon vagy követeléseken is. Ingó jelzálogjogot vagy vagyont terhelő zálogjogot csak közjegyző előtt, közjegyzői okirat formájában lehet alapítani.
Amennyiben a zálogszerződés közjegyzői okiratban jön létre, úgy nem szerződésszerű teljesítés esetén a megindított végrehajtási eljárás során elkerülhető a bírósági út, míg a magánokiratba foglalt zálogszerződés esetén a zálogtárgyból való kielégítés a bírósági határozat alapján elrendelt végrehajtási eljárás során történik. A közjegyzői okirat alapján közvetlenül a közokiratot készítő közjegyzőnél lehet kérni a záradékoltatást, aki a végrehajtási záradékkal ellátott közjegyzői okiratot - a peres eljárás kikerülésével - közvetlenül megküldi az illetékes végrehajtónak.

A zálogszerződést a közjegyző készíti el a felek nyilatkozatai és az előzetesen egyeztetett adatok alapján. A szerződés aláírásakor jelen kell lennie és alá kell írnia a közokiratot a zálogjogosultnak és a zálogkötelezettnek is. Biztonságot jelenthet az ügyfelek számára az is, hogy a közjegyző köteles a felek személyazonosságát a központi nyilvántartásból ellenőrizni, hiteles tulajdoni lap vagy cégkivonat lekérdezésével az aktuális tulajdoni viszonyokról és a képviseleti jogról meggyőződni. A közjegyző, mint független és pártatlan hatósági személy köteles kioktatni a feleket a vonatkozó jogszabályokról, vizsgálni azt, hogy a szerződéskötésnek vannak-e jogi akadályai (pl. szerződéskötési képesség hiánya, megtévesztés, kényszer, fenyegetés stb.), illetve a szerződésnek vannak-e jogellenes rendelkezései.

Amennyiben zálogszerződést kíván kötni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok:

  • szerződő felek személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája, adókártyája,
  • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám (a cégkivonat lekérdezéséhez),
  • ingatlan jelzálogjog alapítása esetén helyrajzi szám (a tulajdoni lap lekérdezéséhez),
  • ingó zálogjog esetén a beazonosításhoz szükséges adatok (pl. alvázszám, lajstromszám, főkönyvi szám stb.).
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.