Jog

Hatósági jogszolgáltatás - Az Ügyfelek érdekében.

A közjegyző tevékenysége lehetőséget biztosít a jog eszközeivel arra, hogy Ön hatékony, eredményes és szakszerű megoldást találjon problémájára.

A törvény közhitelességgel ruházza fel a közjegyzőt, hogy a jogviták megelőzése érdekében pártatlan jogi szolgáltatást nyújtson Ügyfeleinek. A közjegyző felkészült szakember, aki megbízható tájékoztatással segíti a hozzá forduló Ügyfeleket jogaik gyakorlásában és kötelezettségeik teljesítésében. Rendeletben megállapított, kiszámítható díjszabás alapján és teljes körű titoktartás mellett jár el. A közjegyző tehát a jogszabályoknak megfelelően, az Ügyfelek jogainak vitán felül álló érvényesítése érdekében fejti ki tevékenységét. A közjegyzői kar jelmondata is ezt tükrözi: Jog vita nélkül.

A közjegyző által készített irat: közokirat. A közjegyzői okiratba foglalt szerződés alapján közvetlen bírósági végrehajtásnak van helye, ha a kötelezett nem teljesít. A közjegyzői okirat így alkalmas arra, hogy a feleket szerződésszerű magatartásra kényszerítse a megállapodásukban foglalt rendelkezések közvetlen végrehajtásával.

A közjegyzői okirat egyúttal különleges bizonyító erővel is bír, azaz a benne foglalt tényeket és eseményeket közhitelesen tanúsítja. A közjegyzői okirat, mint közokirat teljes körűen bizonyítja a benne foglalt rendelkezéseket, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozatok megtételét, idejét és módját.

A közjegyző eljárása teljes körű jogi ügyintézést és fokozott szerződéses biztonságot kínál, kiszámítható díj ellenében. Legyen szó közvetlenül végrehajtható okiratokról és szerződésekről, közhiteles tanúsítványokról és nyilvántartásokról, hagyatéki ügyekről és végintézkedésekről, vagy éppen fizetési meghagyásos- és egyéb nemperes eljárások intézéséről: a közjegyző segítségével megelőzhetőek a hosszadalmas jogviták és elkerülhető a költséges pereskedés.

 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.