Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartása (ENYER)

A magyar polgári jog értelmezésében élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házasságkötés vagy hivatalos bejegyzés nélkül is közös háztartásban, valamint érzelmi és gazdasági közösségben együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással rokoni kapcsolatban. Az élettársi kapcsolat különbözik mind a házasságtól, mind az anyakönyvvezető előtt létesített bejegyzett élettársi kapcsolattól. Mind a házasságkötés, mind az úgynevezett bejegyzett vagy regisztrált élettársi kapcsolat ugyanis hatósági aktussal, az anyakönyvezető előtt jön létre, élettársi kapcsolatuk hivatalos bejegyzésére 2009. év óta kizárólag az azonos nemű személyeknek van lehetőségük. Ezzel szemben, a bejegyzés nélküli élettársi kapcsolat nem valamely állami hatóság előtti akaratnyilvánítással, hanem magával az együttélés tényével, két személy érzelmi és gazdasági közösségével jön létre. Az élettársi kapcsolat fennállása tehát nem a hatósági cselekményekhez, hanem a tényleges élethelyzethez igazodik. Élettársi kapcsolat azonos és különböző nemű két személy között is létrejöhet, még akkor is, ha valamelyikük házas, de nem áll fenn a házastársával házassági életközösség. Az élettársi kapcsolat fennállásához ugyanakkor számos joghatás is fűződhet, sok esetben lehet szükség az élettársi kapcsolat fennállásának, időtartamának bizonyítására.

Az élettársak előtt több lehetőség is nyílik az élettársi kapcsolatuk alátámasztására, a közjegyző pedig közhitelesen igazolhatja az élettársi kapcsolat fennállását. Mindenekelőtt a közjegyző közhiteles bizonyító erővel bíró közokiratba foglalhatja a felek élettársi viszonyra vonatkozó nyilatkozatát. Élettársi viszonyra vonatkozó nyilatkozat megtétele esetén a felek tehát arról nyilatkoznak a közjegyző előtt, hogy meghatározott idő óta egymással közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben élnek. A közjegyzői okiratba foglalt élettársi nyilatkozatra számtalan esetben és ügyben szükség lehet, hiszen az felhasználható minden olyan eljárásban, amelyben az élettársi kapcsolat fennállásának, időtartamának közhiteles tanúsítására van szükség. A közjegyző által készített élettársi nyilatkozat közokirat. A közokirat egyúttal különleges bizonyító erővel is bír, azaz a benne foglalt tényeket és eseményeket közhitelesen tanúsítja. Ez azt jelenti, hogy a közokiratban foglalt nyilatkozatokat ellenkező bizonyításáig valósnak kell tekinteni. A közjegyzői okirat, mint közokirat tehát teljes körűen bizonyítja az okiratban foglalt nyilatkozatok megtételét, idejét és módját. Ennek megfelelően a közjegyzői okiratba foglalt élettársi nyilatkozat minden más alakiságot pótol, így az minden hatóságnál, intézménynél felhasználható.

A közjegyzői okiratba foglalt élettársi nyilatkozatokkal kapcsolatos tudnivalókat megtalálja a „Nyilatkozatok – Élettársi Nyilatkozat” menüpontban.

Az élettársi kapcsolatban élő személyek számára új lehetőséget jelent, hogy 2009. év január 1. napja óta az élettársaknak lehetőségük van kérelmezni a közjegyzők által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásába (ENYER) történő felvételüket. A fő különbség a közjegyzői okiratba foglalt élettársi nyilatkozat és élettársi nyilvántartásba történő regisztrálás között az, hogy az ENYER a regisztrálás napjától folyamatosan és közhitelesen tanúsítja az élettársi kapcsolat fennállását, a közjegyzői okiratban viszont a felek nyilatkozhatnak arról is, hogy egy korábbi időpont óta áll fenn közöttük az élettársa kapcsolat. Mindkét jogintézmény jelentősen megkönnyíti az élettársi kapcsolat fennállásának bizonyítását.
Az ENYER-be történő felvételüket két - akár azonos, akár különböző nemű - személy is kérheti a közjegyzőtől, akik a közjegyző előtt személyesen megjelenve közösen kijelentik, hogy egymással élettársi kapcsolatban élnek. Az élettársak lehetnek magyar vagy külföldi állampolgárok is, közjegyzői irodánk munkatársai angol és német nyelven is eljárhatnak. Az ENYER a bejegyzés napjától kezdődően közhitelesen tanúsítja az élettársi kapcsolat fennállását. A nyilvántartásba történő felvételt az élettársak, mint kérelmezők közösen kérhetik, míg az élettársi kapcsolat fenn nem állásáról, vagyis megszűnéséről szóló nyilatkozatot bármelyik élettárs egyedül is kérheti. Az eljáró közjegyző az élettársi kapcsolatra vonatkozó nyilatkozat megtétele előtt – az általános kioktatási kötelezettsége keretében – az élettársakat arról is tájékoztatja, hogy mi tekintendő élettársi kapcsolatnak, az hogyan keletkezik, hogyan szűnik meg és milyen családjogi, vagyonjogi és öröklési jogi következményekkel jár. A bejegyzést követően a közjegyző kérelemre bármikor tanúsítványt állíthat ki az élettársi nyilvántartásban szereplő személy számára az élettársi nyilvántartásban szereplő adatainak igazolása céljából, illetve az élettársi nyilvántartásban nem szereplő személy számára annak igazolására, hogy az élettársi nyilvántartásban nem szerepel. Az országos kamara működteti a nyilvántartásban szereplő adatok kezelésére szolgáló, folyamatosan a felhasználók rendelkezésére álló informatikai alkalmazást, amely az adatokat a bejegyzés időpontjától számított 100 évig tartalmazza.

Amennyiben Ön és párja regisztráltatni szeretnék magukat az Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásába, Irodánk készséggel áll az Önök rendelkezésére, angol és német nyelven is.

Az élettársi nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges:

  • az élettársak személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,
  • az élettársak személyes megjelenése.
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.