Szakértő kirendelése

A bírósági perek egyik legfontosabb része a bizonyítási eljárás. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a peres eljárások nem is lehetnek sikeresek a felek álláspontjának megalapozott bizonyítása nélkül. A jogviták vonatkozásában tehát általánosan elmondható, hogy kulcsfontosságú a bizonyítékok kellő időben történő rögzítése. A bizonyítékok, vagyis az egyes tények, körülmények vagy állapotok ugyanakkor múlandó dolgok, a későbbi felidézhetőségük érdekében elengedhetetlen a bizonyítékok azonnali dokumentálása.

A közjegyző az egyszerű és gyors jogérvényesítés elősegítése, valamint a bírósági eljárások megkönnyítése érdekében a bizonyítékok rögzítése céljából szakértőt rendelhet ki, vagy előzetes bizonyítást folytathat le. A közjegyző ügyfelei így álláspontjukat a közjegyzői eljárások keretében rögzített bizonyítékokkal támaszthatják alá, melyek a későbbi perben felhasználhatóak. A közjegyzői eljárások így elősegíthetik egy későbbi peres eljárás gyors és sikeres befejezését. Kiemelten fontosak a közjegyzői eljárások akkor, ha egyes tényeket a későbbiekben már nem, vagy csak nagyon körülményesen lehetne igazolni. Az eljárások eredményeként keletkezett bizonyítási eszközök (szakértői vélemény, helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv, stb.) ugyanolyan bizonyító erővel rendelkeznek és felhasználhatóak egy esetleges későbbi peres eljárás során, mintha a bizonyítást maga a bíróság folytatta volna le.

Igazságügyi szakértő önálló közjegyzői eljárásban történő kirendelésére akkor van lehetőség, ha a kérelmező számára jelentős valamely tény vagy körülmény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges. Az eljárás során a közjegyző választ szakértőt az igazságügyi szakértők névjegyzékéből, a szakértőnek pedig a kirendelő végzés kézhezvételétől 30 napja van a szakértői véleménye elkészítésére. Fontos kiemelni, hogy nem lehet szakértőt kirendelni, ha abban a kérdésben, amelyre a szakértői véleményt a kérelmező be kívánja szerezni, a kérelmező által vagy ellene indított más bírósági eljárás, vagy a kérelmező ellen indított büntetőeljárás van folyamatban. Az igazságügyi szakértő kirendelése iránti kérelemnek tartalmaznia kell az eljárás lefolytatására irányuló felkérést, a kérelem előterjesztésének indokait, az ügy rövid tényállását, az illetékes közjegyző megjelölését és az eljárás helyszínét, valamint a kérelmező nevét és lakóhelyét, cég esetén a székhelyét. Ezen túlmenően a kérelemben le kell írni a szakértői vizsgálat tárgyát és annak helyét, valamint azokat a kérdéseket, amelyekre vonatkozóan a szakértőnek véleményt kell nyilvánítania. Az igazságügyi szakértő kirendelése iránti kérelemben ellenfelet megjelölni nem kell. Az eljárás díját a kérelemmel egyidejűleg kell megfizetni, majd a közjegyző felhívja a kérelmezőt, hogy a szakértői díj fedezésére előreláthatólag szükséges összeget utalja át a közjegyző bizalmi őrzésébe a közjegyzői iroda letéti számlájára. A közjegyző a szakértői névjegyzékben szereplő igazságügyi szakértőt, szakvélemény adására feljogosított gazdasági társaságot, szakértői intézményt vagy külön jogszabályban meghatározott állami szervet, intézményt, szervezetet rendelhet ki szakértőként. A kirendelésre kerülő szakértő személyéről a közjegyző dönt. A szakértő a szakvéleményt a szakértőt kirendelő végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles előterjeszteni. A közjegyző a szakértő kérelmére a határidőt egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. A közjegyző a szakértő díját a szakértői díjjegyzék alapulvételével a szakvélemény beérkezését követően végzéssel állapítja meg, majd intézkedik a szakértői díjnak a szakértő részére történő kifizetése iránt.
Amennyiben szakértő kirendelésére irányuló eljárást kíván kezdeményezni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére.

A szakértő kirendelésére irányuló eljárás lefolytatásához szükséges:

  • a kérelmező személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,
  • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám (a cégkivonat lekérdezéséhez),
  • a megfelelő tartalmú kérelem benyújtása.
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.