Házassági vagyonjogi szerződés

A házastársak vagyoni viszonyainak rendezésére irányuló szerződést jogász szakembernek kell készítenie. A házasulandó párok, vagy a házastársak a házasságukból eredő egymás közötti vagyoni viszonyaikat a családjogi törvényben foglalt rendelkezésektől eltérően is rendezhetik. A megállapodások egyik elsődleges célja a későbbi esetleges jogviták megelőzése, illetve a szerződő felek különvagyonának kölcsönös elismerése. A házassági vagyonjogi szerződés keretében a leendő házastársak az egymás közötti vagyoni viszonyaikat teljes körűen szabályozhatják, így a szerződésben azt is meghatározhatják, hogy mely vagyontárgyak kerülnek a felek közös-, illetve külön vagyonába. A szerződés kiterjedhet a közös lakás használatára, illetve a lakás házasság megszűnését követő elhagyására. A szerződéssel a felek a házassági életközösségük idejére rendezhetik a vagyoni viszonyaikat, rendelkezhetnek a jövőben megszerzendő vagyonuk sorsáról, de a szerződés kiterjedhet a szerződéskötés előtti időszakban szerzett vagyontárgyakra is. A házastársak közös vagyonukat, a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnésekor, szerződésben is megoszthatják, illetve megszüntethetik.

A közjegyzői okirat jelentősége többek között az, hogy a közokirat közvetlenül végrehajtható, ami azt jelenti, hogy a benne foglalt kötelezettségek nemteljesítése esetén a feleknek nem kell bírósághoz fordulni és hosszú éveken keresztül pereskedni. A közjegyző végrehajtási záradékkal látja el a közokiratot, vagyis a végrehajtó közvetlenül, peres eljárás nélkül behajtja az adott követelést, kikényszeríti az adott cselekményt.
Biztonságot jelenthet az ügyfelek számára az is, hogy a közjegyző köteles a felek személyazonosságát a központi nyilvántartásból ellenőrizni, hiteles tulajdoni lap vagy cégkivonat lekérdezésével az aktuális tulajdoni viszonyokról és a képviseleti jogról meggyőződni. A közjegyző, mint független és pártatlan hatósági személy köteles kioktatni a feleket a vonatkozó jogszabályokról, vizsgálni azt, hogy a szerződéskötésnek vannak-e jogi akadályai (pl. szerződéskötési képesség hiánya, megtévesztés, kényszer, fenyegetés stb.), illetve a szerződésnek vannak-e jogellenes rendelkezései.

Amennyiben házassági vagyonjogi szerződést kíván kötni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok:

  • a szerződő felek személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája, adókártyája,
  • ingatlan esetén helyrajzi szám (a tulajdoni lap lekérdezéséhez),
  • ingóság beazonosításhoz szükséges adatok (pl. alvázszám, lajstromszám, számlaszám stb.).
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.