Weboldalak, internet, SMS tanúsítása

A törvény közhitelességgel ruházza fel közjegyzőt, mint független és pártatlan hatósági személyt. A közjegyző a hatósági jogszolgáltató tevékenysége során a jelenlétében történt tényeket és eseményeket közhitelesen tanúsítja. Ebből következik, hogy a közjegyzői okirat, mint közokirat teljes körűen bizonyítja a benne foglalt adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban részletezett események megtörténtét és körülményeit. A közjegyző által készített irat tehát olyan közokirat, amely egyúttal különleges bizonyító erővel is bír. A közjegyző tevékenysége a közhitelességet testesíti meg, működéséhez és eljárásához közbizalom fűződik.

Az internet használata mindennapi életünk szerves részévé vált. A számítógépes alkalmazások száma, ezzel együtt a lehetőségek tárháza is egyre bővül, ugyanakkor az internetes tartalmak és weboldalak folyamatos változásban vannak. A világháló egyre több adatot, jellemzőt tárol rólunk. Nem véletlen, hogy az internetes jogsértések száma is rohamosan emelkedik. A világhálóra jogtalanul felkerült adatok, kép- és hangfelvételek vagy a személyiségi jogokat sértő tartalmak sokkal szélesebb nyilvánossághoz jutnak el, így sokkal nagyobb kárt is okozhatnak. A szerzői jogi-, iparjogvédelmi oltalom alatt álló művekkel és alkotásokkal, illetve a hamis-, vagy hamisított termékekkel kapcsolatos internetes jogsértések mára már tömegesen fordulnak elő a világhálón.  A jogsértések közös vonása az, hogy rendkívül nehéz az események rögzítése és bizonyítása, hiszen néhány napon, vagy akár néhány órán belül eltávolíthatóak az internetről a törvénysértő tartalmak. A közjegyző ugyanakkor az általa észlelt tényeket és eseményeket, így az internetes tartalmakat is közhitelesen tanúsítja. A közjegyző által készített, közhiteles bizonyító erővel rendelkező jegyzőkönyv felhasználható egy esetleges későbbi bírósági peres eljárás, vagy más hatóság előtti eljárás során. A közjegyző az ügyfél felkérése és iránymutatása alapján, a közjegyzői irodában felszerelt, internet-hozzáféréssel ellátott számítógép igénybevételével és az ahhoz csatlakoztatott informatikai eszközök segítségével az adott weboldalt vagy internetes felületet megnyitja, majd az azokon található tartalmat akár papír alapon, akár elektronikus formában is rögzítheti.

A közjegyző eljárásának keretében lehetőség nyílik az egyéb adattárolásra alkalmas eszközön, így kiemelten mobiltelefonon tárolt adatok, rövid szöveges üzenetek (SMS) tartalmának tanúsítására is. 

A közokirati bizonyító erővel bíró közjegyzői tanúsítványok segítségével tehát felidézhetőek a múlandó internetes tartalmak és egyéb tények, közhitelesen igazolhatóak a közjegyző jelenlétében a világhálón vagy egyéb adattárolásra alkalmas eszközön rögzített adatok.

Amennyiben weboldalakon tárolt adatokat, internetes tartalmakat, vagy adathordozón és egyéb eszközökön rögzített tényeket kíván közhitelesen tanúsítani, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

A közjegyzői internetes tanúsítvány elkészítéséhez szükséges dokumentumok:

  • a tanúsítást kérő ügyfél személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,
  • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám (a cégkivonat lekérdezéséhez),
  • a tanúsítani kért honlapok vagy tartalmak pontos megjelölése a kapcsolódó linkekkel együtt, az adattárolásra alkalmas eszköz bemutatása.
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.