Értékpapírok vagy betéti okiratok semmissé nyilvánítása

Amennyiben Ön elvesztette az értékpapírját, takarékbetétkönyvét vagy egyéb betéti okiratát, ezeket ellopták Öntől, vagy az okiratok egyébként megrongálódtak vagy megsemmisültek, úgy a közjegyző tud Önnek abban segíteni, hogy az értékpapírokat és okiratokat pótolják, azok értékét kifizessék. Ennek az eljárásnak a keretében a közjegyző tehát az elveszett vagy megsemmisült értékpapír pótlásához nyújt segítséget, egyúttal a közjegyző eljárása garantálhatja azt is, hogy az elveszett vagy eltulajdonított értékpapírral ne történhessen visszaélés. Az eljárást az értékpapírt vagy okiratot kiállító pénzintézetnél vagy postai szolgáltatónál kell kezdeményezni. A pénzintézet által kiállított adatlap alapján a közjegyző hirdetményt bocsát ki, melyben felhívja az ismeretlen birtokost, hogy az értékpapírt a közjegyzőnél mutassa be. Ha a hirdetményi határidő alatt az értékpapírt nem mutatják be, vagy az nem kerül elő, a közjegyző azt végzéssel semmissé nyilvánítja. Ezt követően kerülhet sor a pénzintézetnél a megsemmisített értékpapír vagy okirat pótlására.

Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült értékpapír semmissé nyilvánítását a közjegyzőtől annak utolsó birtokosa, és az kérheti, akit az értékpapír alapján valamely jog illet meg, vagy valamely kötelezettség terhel (pl. egy elhunyt személy tulajdonát képező elveszett, nem fellelhető értékpapírjának örököse).

Értékpapírok például:

 • az állampapír,
 • a befektetési jegy,
 • a kockázati tőkealap-jegy,
 • az ideiglenes kockázati tőkealap-jegy,
 • a szövetkezeti üzletrész,
 • a kárpótlási jegy,
 • a közraktárjegy,
 • a részvény,
 • az ideiglenes részvény,
 • a jelzáloglevél,
 • a kincstárjegy,
 • a kötvény,
 • a kincstári takarékjegy,
 • a letéti jegy,
 • a takarékjegy,
 • a joggyakorlat értékpapírnak tekinti: a csekket és a váltót is.

Nem minősül értékpapírnak, de hasonló eljárással semmisíthetőek meg például:

 • a takarékbetétkönyv,
 • egyéb betéti okirat: takaréklevél, értékjegy, pénztárjegy, betétjegy, takarékszelvény, értéklevél, kamatjegy, trezorjegy

A közjegyzői eljárás lefolytatására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell az értékpapír lényeges adatait, amennyiben pedig az rendelkezésre áll, a kérelemhez csatolni kell az értékpapír másolatát. A megfelelő dokumentumok benyújtását követően a közjegyző 6 hónapos időtartamra internetes hirdetményt tesz közzé, melyről a kérelmezőt, az értékpapír kiállítóját (kibocsátóját), a központi értéktárat és az eljárásban fellépett egyéb érdekeltet is értesíti. Váltó és csekk esetében a hirdetményi határidő 1 hónap, okirat esetében pedig a hirdetményi határidő 1 hónapra leszállítható. A közjegyző továbbá kérelemre felhívja az értékpapír alapján kifizetésre kötelezett személyt vagy szervezetet, hogy további rendelkezésig az értékpapír alapján kifizetést ne teljesítsen, illetőleg, hogy az időközben esedékessé váló összeget helyezze bírói letétbe. Ha a hirdetmény közzétételének ideje alatt az értékpapírt bemutatják a közjegyzőnél, vagy az értékpapír birtokosa megtalálja az értékpapírt, illetve az értékpapír hollétére vonatkozó adatot jelent be, a közjegyző az eljárást megszünteti, a kifizetés tilalmáról szóló felhívását visszavonja. Ha a hirdetmény közzétételének ideje alatt az értékpapírt nem mutatták be, és annak hollétére vonatkozó adatot sem jelentettek be, a közjegyző az értékpapírt semmissé nyilvánítja. Ezt követően nyílik lehetőség az értékpapír pótlására, vagy értékének kifizetésére.

Amennyiben értékpapír vagy betéti okirat semmissé nyilvánítására irányuló eljárást kíván kezdeményezni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére.

Az értékpapír semmissé nyilvánítási eljárás lefolytatásához szükséges:

 • a kérelmező személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,
 • az értékpapír kiállítójának vagy kibocsátójának igazolása, vagy
 • az értékpapír lényeges adatainak megjelölése a beazonosíthatóság érdekében,
 • amennyiben rendelkezésre áll, az értékpapír fénymásolata.
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.